Update vanuit Den Haag

Binnenhof
01 Gert-Jan Segers.jpg
Door Gert-Jan Segers op 24 mei 2017 om 14:54

Update vanuit Den Haag

De afgelopen dagen is er veel gebeurd.

Te beginnen met een mooi ChristenUnie congres, afgelopen zaterdag. Het was goed om elkaar als ChristenUnie-leden te zien en te spreken. Ook in deze bijzondere tijd van de formatie. Ik heb daarover op het congres gezegd dat we als ChristenUnie bereid zijn om te praten over de vorming van een kabinet, zolang de wil om daarover te praten wederzijds is.

Maandag volgde een gesprek met informateur Edith Schippers. In dat gesprek heb ik opnieuw aangegeven dat we als ChristenUnie bereid zijn om in alle openheid het gesprek aan te gaan, zonder bij voorbaat blokkades voor bepaalde partijen op te werpen. In de gesprekken zouden vanzelfsprekend onze principiële uitgangspunten zoals we die ook tijdens de campagne hebben verwoord, leidend zijn.

De informateur adviseerde vervolgens om gesprekken te starten over de formatie van een nieuw kabinet tussen VVD, CDA, D66 en onze eigen ChristenUnie. Gisteren, dinsdag, volgde daarop een verkennend gesprek tussen de informateur, D66-leider Alexander Pechtold en mij.

Dat gesprek was intensief. Ik was er in het gesprek op gericht om vast te stellen of de gezamenlijke wil en het vertrouwen er is om te komen tot een gedragen missie voor ons land, waarbinnen we onderwerpen konden bespreken. Ook lastige onderwerpen, in de wetenschap dat de inhoudelijke verschillen op veel onderwerpen groot zijn.

Uit het gesprek is mij duidelijk geworden dat de politieke wil om er uit te komen van de kant van D66 ontbrak. D66 wilde namelijk alleen onderhandelingen starten wanneer we als ChristenUnie bij voorbaat concessies zou doen op verschillende thema’s. Daaruit is de conclusie getrokken dat het geen zin heeft om onderhandelingen te starten. Het is op dit moment onduidelijk wat het vervolg van de kabinetsformatie zal zijn, dat is nu aan informateur Schippers.

Ik kijk met gemengde gevoelens op dit proces terug. We weten dat de inhoudelijke verschillen op veel onderwerpen groot zijn. De opgaven waar we als samenleving voor staan zijn ingewikkeld. Ik ben, samen met Carola, Joël, Carla en Eppo gemotiveerd om ons land te dienen. Om te werken aan een hoopvolle toekomst voor onze kinderen. Aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Waarin mensen de vrijheid hebben om vanuit hun geloof te leven. Daarom waren we bereid de gesprekken hierover aan te gaan.

Maar ook dat zei ik op het congres afgelopen zaterdag: aan die idealen werken we altijd en in welke rol dan ook. Stap voor stap, ideaal voor ideaal, is dat waar we voor gaan. En we weten welke keuzes wij daarin voor ogen hebben.

We ervaren een grote betrokkenheid van u bij het werk dat we doen, ook in deze periode. Ik wil u danken voor uw betrokkenheid en voor uw bemoediging.

In deze periode is veel wijsheid nodig. Daar bid ik zelf dan ook om. Voor ons, als ChristenUnie-Kamerleden, maar net zo goed voor al die andere politici die verantwoordelijkheid dragen voor ons land. Bidt u met ons mee?

Labels: