Meriam Ibrahim in Brussel

europa meriam
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 22 juni 2017 om 17:53

Meriam Ibrahim in Brussel

Vervolging en discriminatie van religieuze minderheden neemt wereldwijd toe. Dat blijkt uit een - afgelopen dagen - gepresenteerd rapport van de EP-Intergroep Vrijheid van Godsdienst en Levensovertuiging. Die wordt voorgezeten door Europarlementariërs Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) en Dennis de Jong (SP). Vrijwel alle Europese politieke fracties nemen deel aan deze groep.

De intergroep brengt sinds enkele jaren rapportages uit over de stand van zaken van de godsdienstvrijheid in de wereld. Het rapport over 2016 werd dinsdag gepresenteerd in het Europees Parlement in Brussel. Daarbij waren meer dan 100 vertegenwoordigers van organisaties en instellingen present, waaronder de Sudanese Meriam Ibrahim, die gevangen zat vanwege haar geloof. Ook de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de bescherming en promotie van vrijheid van Godsdienst, Ján Figel, speciale vertegenwoordiger voor mensenrechten Stavros Lambrinidis en vice-voorzitter van het Europees Parlement Mairead McGuinness waren aanwezig.

Meriam Ibrahim

De Sudanese christin Meriam Ibrahim was samen met haar man Daniël naar Brussel gekomen. Zij werd in Sudan vervolgd vanwege haar geloof en had een duidelijke boodschap voor de aanwezigen en aan Europa: „Blijf opkomen voor geloofsvervolgden. Overal, altijd. En in het bijzonder voor de Pakistaanse Asia Bibi, die onschuldig vanwege haar christelijke geloof al jaren in de gevangenis zit.”

Europarlementariër Van Dalen ontmoette Ibrahim en haar man vorig jaar in de Verenigde Staten. Daar werd toen ook de afspraak gemaakt dat Ibrahim naar het Europees Parlement zou komen. Toen zij dinsdag haar verhaal deed, was het stil in de zaal. Ibrahim vertelde hoe ze, vastgeketend in een cel in Khartoum, haar baby ter wereld bracht. Uiteindelijk werd ze dankzij tussenkomst van paus Fraciscus en de toenmalige Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Frederica Mogherini, met een Italiaan regeringsvliegtuig uit Sudan weggehaald. Na haar verhaal gedaan te hebben kreeg Ibrahim een daverend applaus.

Rapport

Volgens Van Dalen zijn de conclusies van het rapport van de intergroep schokkend: „Er is afgelopen jaar veel te weinig met onze vorige de aanbevelingen gedaan. De Europese Unie heeft zich te eenzijdig op handel en economie gericht, en onvoldoende op mensenrechten en godsdienstvrijheid.”

Volgens Van Dalen moet de EU meer doen voor mensen die om hun geloof of levensovertuiging worden vervolgd. „Maar ik tel ook mijn zegeningen. De samenwerking met SP-collega De Jong heeft ervoor gezorgd dat bij de Europese instellingen godsdienstvrijheid nu hoog én structureel op de agenda staat. We gaan nu een nieuwe fase in: die agenda invullen en uitvoeren. Ook is een eerste begin gemaakt met trainingen voor Europese diplomaten die werken op de bijna 150 ambassades van EU-landen, overal ter wereld. In die trainingen worden de diplomaten alert gemaakt, hoe ze in hun werkland onderdrukking vanwege godsdienst kunnen signaleren en aanpakken. De intergroep is direct betrokken bij die trainingen.”

Volgens Van Dalen kan en moet de EU meer politieke en financiële druk uitoefenen op bijvoorbeeld Pakistan, waar de EU een handelsverdrag mee heeft. „Dat wordt om de paar jaar bijgesteld. Dat biedt de EU de mogelijkheid om de positie van minderheden onder de aandacht te brengen.”

India

Het meest opvallende punt uit het nieuwe rapport vindt Van Dalen de sterk verslechterde situatie in India. „De hindoenationalistische regering van premier Modi onderdrukt en vervolgt steeds meer religieuze minderheden en bevoordeelt steeds openlijker de eigen godsdienst, het Hindoeïsme.” Zowel Lambrinidis als Figel zeiden toe de aanbevelingen van het rapport serieus te zullen gaan oppakken.

Meriam Ibrahim

De Sudanese arts Meriam Yahya Ibrahim (30) werd in mei 2014 in Sudan ter dood veroordeeld. Twee maanden later kwam ze dankzij buitenlandse bemiddeling vrij. Sindsdien woont ze met haar man en kinderen in de Verenigde Staten. Ibrahim en haar man Daniël waren in Sudan lid van de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk. Ibrahim groeide op als dochter van een islamitische vader en een christelijke moeder. Op 6-jarige leeftijd liet haar vader het gezin in de steek. Nadien werd Ibrahim christelijk opgevoed. In 2011 leidde dat tot problemen toen ze trouwde met een christen. Ze werd opgepakt omdat ze zich bekeerd zou hebben van de islam tot het christendom.

Op foto:

Meriam Ibrahim (voorgrond), met naast haar vicevoorzitter McGuinness van het Europees Parlement. Achter v.l.n.r. SP-Europarlementariër De Jong, EU-gezant voor godsdienstvrijheid Figel, CU-SGP-Europarlementariër Van Dalen en de speciale vertegenwoordiger voor mensenrechten Lambrinidis.

Labels: ,