ChristenUnie: uitvoering kinderpardon op de voet volgen

Asielzoekerscentrum.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 5 december 2017 om 14:52

ChristenUnie: uitvoering kinderpardon op de voet volgen

De ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer gaat staatssecretaris Harbers op de voet volgen bij de uitvoering van het kinderpardon. Vorige week deed de staatssecretaris de toezegging om het kinderpardon zorgvuldig, in alle redelijkheid en met oog voor de individuele zaak uit te voeren.

De ChristenUnie-fractie zal hem daarin op de voet volgen, maar geeft hem de ruimte om die toezegging na te komen. Dat is de reden dat de ChristenUnie vandaag niet voor een motie stemde om het kinderpardon ruimer te interpreteren.

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Harbers over het immigratie- en asielbeleid. Namens het kabinet deed hij betekenisvolle toezeggingen op het gebied van hervestiging van vluchtelingen, rechtsbijstand en kwetsbare groepen vluchtelingen zoals christenen en dus ook met betrekking tot het kinderpardon.

Zo heeft de staatssecretaris in reactie op vragen van de ChristenUnie, toegezegd bij de uitwerking van de afspraken over rechtsbijstand, ook te kijken naar de noodzakelijke waarborgen in de procedure om ervoor te zorgen dat de asielzoeker goed voorbereid aan zijn procedure begint. Daarbij wordt ook de rol van vrijwilligersorganisaties als Vluchtelingenwerk Nederland betrokken. Daarbij zal de staatssecretaris ook meenemen dat er, naast de informatievoorziening aan de voorkant, voldoende tijd moet zijn tussen een voorgenomen afwijzing van de aanvraag en de tijd die er is voor de advocaat om een zienswijze in te dienen.

Als het gaat om het kinderpardon heeft de staatssecretaris toegezegd dat de toetsing zorgvuldig gebeurt, in alle redelijkheid, met oog voor de individuele zaak.

De ChristenUnie-fractie hechtte er waarde aan om het belang van het kinderpardon in een stemverklaring bij de motie te onderstrepen. “Wij hebben de staatssecretaris goed gehoord en zullen de staatssecretaris bij de uitvoering van deze toezeggingen op de voet volgen.”

Labels: