ChristenUnie en D66: Start nu met sluiten kolencentrales

Kolencentrale
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 7 december 2017 om 19:17

ChristenUnie en D66: Start nu met sluiten kolencentrales

ChristenUnie Kamerlid Carla Dik-Faber en D66 Tweede Kamerlid Rob Jetten willen dat alle kolencentrales in Nederland sluiten. Dit is winst voor het klimaat en voor onze gezondheid. 

Daarom willen D66 en de ChristenUnie een sluitingswet waarmee de vijf overgebleven Nederlandse kolencentrales uiterlijk in 2030 definitief de deuren sluiten. Jetten: ”De Nederlandse kolencentrales stoten miljoenen tonnen aan CO2 uit en dragen daarmee bij aan de opwarming van de aarde. Daarnaast blazen ze ook nog eens grote hoeveelheden fijnstof, stikstof en kwik de lucht in. Dat is slecht voor het klimaat en slecht voor onze gezondheid. Daar moeten we dus zo snel mogelijk mee stoppen. Er zijn genoeg mogelijkheden om schone energie op te wekken.”

Dik Faber: “De ChristenUnie wil ruim baan voor schone energie en daarom vervuilende centrales sluiten. Kolencentrales zijn slecht voor het milieu, slecht voor de luchtkwaliteit, slecht voor het klimaat en slecht voor onze gezondheid. We moeten klimaatverandering tegengaan en af van vervuilende energieopwekking. Zo willen we werken aan een schone toekomst, in het belang van de generaties na ons. Door de kolencentrales te sluiten, zetten we een waardevolle stap.” In het regeerakkoord is afgesproken dat de kolencentrales sluiten. Met de sluitingswet wordt het tijdpad om de vijf kolencentrales te sluiten wettelijk vastgelegd. Daarmee wordt het sluiten definitief.

Groenste regeerakkoord ooit
D66 en ChristenUnie willen dat Nederland de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs nakomt. Daarom moet de minister van Economische Zaken en Klimaat aan de slag met de sluitingswet. Dik Faber: “De coalitie heeft grote ambities als het gaat om het klimaat. Dat is ook nodig. We moeten de zorg voor onze aarde serieus nemen en dat moeten we nú doen. Daarom wil ik samen met collega Jetten van D66 dat dit kabinet zo snel mogelijk met een wet komt die ons van de kolencentrales afhelpt.” Jetten: “Dit kabinet heeft het groenste regeerakkoord ooit. Daar ben ik trots op. Het is nu tijd om het regeerakkoord om te zetten in daden. Het sluiten van de kolencentrales is één van efficiëntste en goedkoopste manieren om onze CO2-uitstoot flink terug te dringen. Dus aan de slag!” Het advies van de Raad van State is om de kolencentrales dicht te doen door middel van een sluitingswet. Dan weten de bedrijven en de medewerkers waar ze aan toe zijn.

Labels: ,