Betere hulp zwerfjongeren en daklozen

Dakloos
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 15 december 2017 om 17:50

Betere hulp zwerfjongeren en daklozen

De komende jaren zet het kabinet in op ondersteuning van de aanpak van zwerfjongeren en daklozen. Door goed samen te werken met gemeenten en zorginstellingen hoopt het kabinet dat deze groepen in de toekomst sneller geholpen kunnen worden. Vanaf volgend jaar komt er geld beschikbaar voor een gezamenlijke aanpak.

Het kabinet wil dat de groep mensen met een licht verstandige beperking, daklozen en zwerfjongeren goede zorg en ondersteuning krijgen. Mensen in deze doelgroep kunnen niet of nauwelijks voor zichzelf opkomen. Juist in deze situatie is passende zorg belangrijk. Hierbij is de overgang naar volwassenheid een belangrijk aandachtspunt.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid zet zich de komende jaren – samen met gemeenten en zorginstellingen – in om de juiste zorg op de juiste plek voor deze groepen mogelijk te maken.

Labels: