Kamermeerderheid wil ouderenwoonakkoord

Nederlandse wijk.jpg
carladikfaber2018
Door Carla Dik-Faber op 19 december 2017 om 17:04

Kamermeerderheid wil ouderenwoonakkoord

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel van de ChristenUnie om een ouderenwoonakkoord te sluiten. In een motie vroeg ik vandaag aandacht voor ouderen die zelfstandig willen wonen en ook zorg nodig hebben. Een ouderenwoonakkoord moet ervoor zorgen dat ouderen zelfstandig kunnen wonen, maar met anderen in de buurt en zorg bij de hand.

Belangrijke speerpunten uit ons manifest Waardig Ouder worden komen in dit ouderenwoonakkoord samen. Er moet ruimte komen voor passende woonvormen, ouderen moeten elkaar kunnen ontmoeten en we moeten inzetten op het voorkomen van eenzaamheid bij ouderen. Ik ben blij dat deze motie met brede steun in de Kamer is aangenomen en ik zie uit naar het ouderenwoonakkoord.

 

Labels: ,