Reactie ChristenUnie op nieuw schadeprotocol

scheuren groningen
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 31 januari 2018 om 17:00

Reactie ChristenUnie op nieuw schadeprotocol

Carla Dik-Faber: “De ChristenUnie is blij dat schades onafhankelijk van de NAM worden beoordeeld en afgehandeld. Groningen zit al jaren te wachten op een fatsoenlijke afhandeling van aardbevingsschade. Het is goed dat dit kabinet kiest voor het belang van de Groningers en het geven van duidelijkheid. Daarbij staat het buiten kijf dat de NAM financieel aansprakelijk is en blijft.”

Dik-Faber is ook positief over het overboord zetten van de zogeheten contourenlijnen. “Een belangrijke erkenning is dat het schadefonds gaat gelden voor een groter gebied, inclusief de omgeving van de gasopslag bij Norg in Drenthe. Ook daar hebben bewoners schade aan hun huizen.”

Volgens de ChristenUnie is het belangrijk dat de provincie, gemeenten, bewoners en de minister er samen uit zijn gekomen. Dik-Faber: “Het is nu zaak om snel aan de slag te gaan, aangezien er nog duizenden schademeldingen op de plank liggen.”

De ChristenUnie roept de minister op om ook aan het werk te gaan met de immateriële schade. Vandaag werd weer duidelijk dat veel mensen het zwaar hebben en kampen met psychische problemen en gezondheidsklachten. “In het Regeerakkoord wordt aangekondigd dat er geld komt voor psychische begeleiding en geestelijk verzorgers, dat moet wat mij betreft zo snel mogelijk worden uitgevoerd.”

Labels: ,