Halvering collegegeld eerste jaar (én tweede jaar lerarenopleidingen)

Universiteit groningen
eppobruins2018
Door Eppo Bruins op 2 februari 2018 om 15:37

Halvering collegegeld eerste jaar (én tweede jaar lerarenopleidingen)

Het kabinet heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel dat er toe leidt dat het collegegeld voor het eerste jaar gehalveerd wordt en voor de (academische) pabo’s voor de eerste twee jaar. Het kabinet wil zo de toegankelijkheid van het hoger onderwijs vergroten, in het bijzonder voor groepen die om financiële redenen niet gaan studeren.

Ik ben daar blij mee, want het is goed dat er zo snel uitvoering wordt gegeven aan deze afspraak uit het regeerakkoord. Iedereen moet kunnen studeren. Het is onacceptabel dat jongeren om financiële redenen besluiten niet te gaan studeren. De inzet van het kabinet om studenten tegemoet te komen is een mooie stap in de goede richting. Het kabinet wil dat de maatregel per aanstaand collegejaar al ingaat en legt het wetsvoorstel daarom met spoed voor aan de Raad van State.

Labels: ,