ChristenUnie: succes spreekuurrechter verdient vervolg

Stieneke van der Graaf - Foto: Anne-Paul Roukema
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 20 april 2018 om 14:50

ChristenUnie: succes spreekuurrechter verdient vervolg

ChristenUnie-Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf wil dat het kabinet meer werk maakt van de succesvolle experimenten met ‘spreekuurrechters’. Een proef van de rechtbank Noord-Nederland liep onlangs af; de teleurstelling van betrokkenen over de afloop van het experiment was veelzeggend. De ChristenUnie wil een vervolg.

Van der Graaf: “Het experiment in Noord-Nederland laat zien dat laagdrempelige rechtspraak  in buurten en wijken ontzettend goed werkt. Het is goed dat het kabinet dit verder wil uitbouwen. Ik hoop dat ook de rechtbank Noord-Nederland binnenkort weer verder kan met de proef.”

Het plan voor rechtspraak op buurtniveau – ‘de échte rijdende rechters’ noemde de ChristenUnie het eerder – staat op initiatief van die partij ook in het Regeerakkoord. Vandaag komt het kabinet met een verdere uitwerking van dit plan. De ChristenUnie hoopt dat met de plannen van het kabinet ook het succesvolle experiment in Noord-Nederland een vervolg kan krijgen en vraagt daarover duidelijkheid van de minister.

“Een buurtrechter kan helpen om de samenleving veilig en leefbaar te houden. Conflicten worden al in een vroeg stadium uitgesproken. Zo’n lokale vorm van rechtspraak voorkomt dat ruzies uit de hand lopen en kan de gewone rechtspraak dus ook ontlasten,” aldus Van der Graaf.

 

Vragen van het Van der Graaf (ChristenUnie) aan de Minister voor Rechtsbescherming naar aanleiding van het bericht: ‘Spreekuurrechter stopt, ondanks succes.’

Vraag 1

Kent u het bericht ‘Spreekuurrechter stopt, ondanks succes’? 1 

Vraag 2

Klopt het dat dit dat het bij de spreekuurrechter ging om een proef met een eindmoment? Wordt deze proef ook geëvalueerd?

Vraag 3

Op welke wijze worden de resultaten van deze proef betrokken bij de uitwerking van de passage in het regeerakkoord, waarin gesteld wordt dat maatschappelijk effectieve rechtspraak innovatieve wetgeving vereist die ruimte biedt aan de rechter om te experimenteren met eenvoudige procedures die partijen bij elkaar brengen en conflicten niet op de spits drijven? 

Vraag 4

Welke mogelijkheden heeft de Rechtbank Noord-Nederland om verder vorm te geven aan snelle, laagdrempelige en eenvoudige geschilbeslechting door de rechter? Behoort een vervolg van de proef met de spreekuurrechter ook voor de Rechtbank Noord-Nederland tot de mogelijkheden?

 

Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Van Nispen (SP), ingezonden 11 april 2018 (vraagnummer 2018Z06702)

Labels: