ChristenUnie formuleert haar kernwaarden

20171125-CU-Congres-Nijkerk-40
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 28 april 2018 om 12:01

ChristenUnie formuleert haar kernwaarden

Bij iedere verkiezingen presenteren politieke partijen hun programma voor de komende jaren. Zij hebben ook een basisdocument voor de lange termijn: een beginselprogramma of -verklaring. Vandaag presenteert de ChristenUnie de voorgestelde tekst voor deze beginselverklaring aan haar leden. Op het komende partijcongres op 9 juni gaan de leden met elkaar in gesprek over dit voorstel.

Een nieuwe beginselverklaring
Het huidige ‘kernprogramma’ dateert van de oprichting van de ChristenUnie, rond 2000. Toen de partij twee jaar geleden haar grondslag herzag, ontstond de ambitie ook de tekst van het kernprogramma te vernieuwen. Het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie verzocht het Wetenschappelijk Instituut (WI) een voorstel te schrijven. Partijvoorzitter Piet Adema: ‘Als ChristenUnie willen we helder laten zien vanuit welke beginselen we politiek bedrijven. Die inhoud willen we met het hart brengen, om zo ook de aansluiting met de mensen in onze omgeving te krijgen. Dit document hebben we zo aansprekend mogelijk willen formuleren, en laat zien dat we nog steeds dezelfde partij zijn ván christenen en vóór alle Nederlanders. Uit de nieuwe beginselverklaring mag ook best wat vaker worden geciteerd.’

Geanimeerde gesprekken
WI-directeur Wouter Beekers trad op als auteur en vertelt over proces en voorstel.
‘We hebben een intensief, maar zeer interessant traject achter ons van vele gesprekken. Ik heb zelf intensief samen mogen nadenken met een klankbordgroep met Jan van der Stoep, Mirjam Bikker, Martijn van Meppelen Scheppink en Reinier Koppelaar (resp. voorzitter Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie, senator voor de ChristenUnie, raadslid in Barendrecht en redactielid van Groen) en met het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie.
Zeer waardevol waren ook gesprekken breder in de partij: op het partijcongres in mei 2017; in een heisessie met kiezers; in gesprek met ‘toonzetters’ in de christelijke beweging en theologen van uiteenlopende achtergrond.’

Het denken, maar ook het hart
‘Het huidige kernprogramma is een robuuste tekst, die veel wijsheid bevat uit de christelijk-politieke denktraditie. Dat hebben we niet willen verliezen. Tegelijkertijd voelden we duidelijk bij mensen de behoefte om dit denken te verbinden aan het hart; christelijke politiek begint immers met bewogenheid. Vandaar ook de titel: “Vrede zoeken, recht doen”.’

De traditie, maar ook de toekomst
‘Daarbij werden we opgeroepen niet alleen de traditie waar de ChristenUnie in beweegt een plek te geven, maar ook de uitdagingen die voor ons liggen. Daarbij kun je denken aan globalisering, de wereldwijde markt en het vraagstuk van migratie; nieuwe ethische afwegingen die nodig zijn na technologische ontwikkelingen; hernieuwde aandacht voor de christelijke wortels van onze democratische rechtsstaat.’

Kern van de christelijke politiek
‘Elke tijd komt weer met nieuwe vraagstukken. We vonden het belangrijk kernwaarden te formuleren van waaruit we die vraagstukken tegemoet kunnen treden. De basis daarvoor werd al gelegd in de WI-reeks “Dienstbaarheid, vrijheid, duurzaamheid”. In deze beginselverklaring hebben we die kernbegrippen appellerend willen formuleren: “dien de samenleving, deel de vrijheid, bescherm het leven”’.

Debat
‘Op het moment is het voorstel voor de nieuwe beginselverklaring te lezen voor alle leden van de ChristenUnie. Het staat ook centraal op het partijcongres van 9 juni aanstaande. Het is de bedoeling in november van dit jaar de definitieve tekst vast te stellen. In de periode daartussen is er alle ruimte voor reacties en gesprek. Ik wil de leden van de ChristenUnie ook van harte uitnodigen die ruimte te nemen.’

Meer lezen?

Wouter Beekers en partijvoorzitter Piet Adema werden door het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad geïnterviewd over dit voorstel voor de nieuwe beginselverklaring. 

Lees hier beide interviews: