Extra geld voor opvang vluchtelingen en bestrijding van kinderarbeid

Vluchtelingenkamp Sudan.jpg
joelvoordewind2018
Door Joël Voordewind op 18 mei 2018 om 16:56

Extra geld voor opvang vluchtelingen en bestrijding van kinderarbeid

De Christenunie is blij met de extra gelden van 490 miljoen structureel die in de nieuwe beleidsnota voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vrijkomen voor armoedebestrijding, voor het voorkomen en bestrijden van gevolgen van klimaatverandering en voor de opvang van vluchtelingen.

Ik ben blij dat er weer toegewerkt wordt naar de internationale VN-norm van 0,7% voor Ontwikkelingssamenwerking. Voor deze duidelijke norm en voor meer geld voor armoedebestrijding heeft de ChristenUnie zich tijdens de onderhandelingen nadrukkelijk ingezet. Dat is een duidelijke trendbreuk met de afgelopen jaren waarin bezuinigd werd.

Het is goed dat er extra aandacht komt voor die landen die al veel vluchtelingen in de regio opvangen. Het is belangrijk dat er daarmee meer humane opvang komt, dat men in staat is te werken aan zelfredzaamheid en dat kinderen betere toegang tot onderwijs krijgen. Ik ben ook erg blij dat er in het nieuwe Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid speciale aandacht uitgaat naar de zorg en opvang van religieuze minderheden in de regio.

Verder is de ChristenUnie ingenomen met de extra inzet en middelen in de strijd tegen kinderarbeid en de (seksuele) uitbuiting van kinderen. De ChristenUnie dringt er hierbij op aan om de krachten te bundelen met Nederlandse organisaties. Ook pleit de ChristenUnie voor een wettelijke ondergrens om kinderarbeid te weren uit de productieketens van Nederlandse bedrijven. Tenslotte is de ChristenUnie erg blij met het klimaatfonds, die met name ten goede zal komen aan de allerarmste landen.

Labels: ,