Kabinet voert strijd tegen probleemschulden op

Acceptgiro, internetbankieren.jpg
eppobruins2018
Door Eppo Bruins op 23 mei 2018 om 10:23

Kabinet voert strijd tegen probleemschulden op

Het kabinet trekt de komende drie jaar 80 miljoen euro uit om problematische schulden tegen te gaan. Daarmee voert de regering de afspraken uit het Regeerakkoord uit, waar de ChristenUnie zich tijdens de coalitieonderhandeling hard voor heeft ingezet. Ik ben dan ook blij met de maatregelen die het kabinet neemt, waarmee er voor mensen met schulden meer licht moet komen aan het einde van de tunnel.

Voor mensen met problematische schulden ontbreekt vaak het perspectief om zich uit die schuld te werken. Wie een schuld heeft, moet die natuurlijk terugbetalen, maar te vaak zijn deze mensen overgeleverd aan incassobureaus die hoge kosten rekenen en commerciële bewindvoerders die hen niet uit, maar verder ín de schulden helpen. De ChristenUnie wil dat zij eenvoudig toegang krijgen tot schuldhulp en in een vroeg stadium geholpen worden.

In beeld
Er zijn maar liefst 1,4 miljoen huishoudens met risicovolle of problematische schulden. Het overgrote deel van deze mensen is niet in beeld bij de gemeente of andere instanties. Daarom investeert het kabinet stevig in vroegsignalering en preventie.

Een belangrijke rol in het voorstel van het kabinet spelen vrijwilligersorganisaties, zoals SchuldHulpMaatje. Zij zijn vaak veel beter dan gemeenten in staat om in contact te komen met mensen met schulden, om hun vertrouwen te winnen en om ze daadwerkelijk te helpen. Daarom is het goed dat er nu wordt geïnvesteerd in een landelijk dekkend netwerk van vrijwilligersorganisaties.

Belangrijke maatregelen
Het kabinet stelt een groot aantal belangrijke maatregelen voor. Daarbij kijkt de overheid ook kritisch naar zichzelf. De overheid wil meer mogelijkheden bieden om boetes in termijnen te betalen, stapeling van boetes voorkomen, en het overzicht over schulden bij de overheid verbeteren.

Het kabinet benadrukt dat de aanpak van schulden in gezamenlijkheid moet worden opgepakt over de volle breedte van de Nederlandse overheid, samen met gemeenten, hulpverleners, bedrijven, financiële dienstverleners, vrijwilligersorganisaties en burgers. De ChristenUnie is blij dat het kabinet deze opgave voortvarend heeft opgepakt en aan de slag is gegaan met het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak.

Labels: ,