Ruimer kindgebonden budget: meer geld voor meer gezinnen

Vader en kind op strand.jpg
eppobruins2018
Door Eppo Bruins op 22 juni 2018 om 15:47

Ruimer kindgebonden budget: meer geld voor meer gezinnen

Het kabinet trekt extra geld uit voor de financiële ondersteuning van gezinnen met kinderen. De meeste gezinnen die nu al recht hebben op het kindgebonden budget gaan erop vooruit. Daarnaast krijgen méér gezinnen recht op het kindgebonden budget, doordat de inkomensgrenzen hiervoor worden verruimd.

De ministerraad stemde vandaag in met het voorstel, dat mede door inzet van de ChristenUnie in het Regeerakkoord terecht is gekomen.

Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat gezinnen genoeg financiële ruimte hebben om gewoon gezin te zijn. In het spitsuur van het leven moet er aandacht zijn voor zorg, onderwijs, opvoeding en nog heel veel meer. Met dit voorstel krijgen gezinnen met kinderen meer te besteden en gaan we de kloof tussen eenverdieners en tweeverdieners tegen.

Koopkracht
Gezinnen met kinderen krijgen door de maatregel meer financiële armslag: de koopkracht neemt toe, zodat er meer te besteden is. Hoeveel meer dat is, hangt van de gezinssituatie af. Gezinnen met kinderen waarvan één ouder tegen modaal inkomen werkt – zogeheten eenverdieners – gaan er in koopkracht bijvoorbeeld 3,3% op vooruit. Gezinnen met kinderen waarin beide ouders werken tegen een inkomen van anderhalf keer modaal, gaan er in koopkracht 2,4% op vooruit.

De verhoging van het kindgebonden budget is één van de maatregelen die het kabinet neemt om gezinnen met kinderen extra te ondersteunen. Ook de kinderbijslag en de kinderopvangtoeslag gaan omhoog.

Labels: ,