ChristenUnie en CDA: inburgeren is meer dan taal en werk

Asielzoekercentrum magnetrons.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 4 juli 2018 om 11:16

ChristenUnie en CDA: inburgeren is meer dan taal en werk

De ChristenUnie en het CDA willen dat er in alle gemeenten goede en uitgebreide culturele inburgering en een adequaat aanbod van materiaal komt. Minister Koolmees moet volgens Gert-Jan Segers en Pieter Heerma met de VNG om de tafel om dit te regelen. De nieuwe inburgeringsplannen zijn volgens de partijen van beide Kamerleden ‘heel goed, maar eenzijdig gefocust op werk en taal; terwijl die nog niet leiden tot begrip voor onze waarden, rechtsstaat en omgang met vrijheden’.

Op dit moment gaat iedere gemeente op een andere manier om met het inburgeringstraject, waardoor de verschillen tussen nieuwkomers steeds groter worden. Sinds oktober vorig jaar kennen we in Nederland een verplicht te ondertekenen participatieverklaring als onderdeel van de inburgering, waarvoor inburgeraars een traject moeten volgen. Alleen verschilt de voorbereiding op deze ondertekening per gemeenten enorm. Zo volgt de nieuwkomer in de gemeente Leiden een uitgebreid programma dat bestaat uit vierentwintig lessen waarin aandacht wordt besteed aan de Nederlandse geschiedenis, wetgeving en sociaal-culturele ontwikkelingen. Er zijn echter ook voorbeelden van gemeenten die een paar uurtjes uittrekken om een PowerPointpresentatie te laten zien.

ChristenUnie en CDA willen dat het kabinet meer aandacht heeft voor culturele inburgering en dat Koolmees hier samen met gemeenten werk van maakt. ‘Best practices’ moeten als voorbeeld dienen voor culturele inburgering in alle gemeenten.

ChristenUnie-fractievoorzitter Gert Jan Segers: ‘Inburgering is zoveel meer dan taal en werk. Begrip van de Nederlandse waarden, onze rechtsstaat en onze vrijheden zijn voor ons land van levensbelang. Dat je hier jezelf mag zijn en je eigen geloof mag kiezen, en dat degene die iemand anders die vrijheid wil afnemen in onze rechtsstaat een probleem heeft. Het is cruciaal dat nieuwkomers van meet af aan niet alleen economisch en sociaal inburgeren, maar ook deze waarden en normen aangeleerd krijgen.’

CDA Tweede Kamerlid Pieter Heerma: ‘Culturele inburgering is belangrijk voor alle nieuwkomers en het is niet wenselijk dat er zulke grote verschillen bestaan. In alle gemeenten zou hier serieus aandacht voor moeten zijn. Wij willen dat nieuwkomers actief kennis maken met de Nederlandse cultuur om beter binding te krijgen met onze samenleving. Zodat zij met hun hoofd en hart hier participeren.’

Vandaag gaat de Tweede Kamer in debat over inburgering en integratie.

Labels: , ,