Meer financiële ruimte voor gezinnen

Voorlezen
01 Gert-Jan Segers.jpg
Door Gert-Jan Segers op 18 september 2018 om 15:01

Meer financiële ruimte voor gezinnen

Er komt vanaf 2019 meer financiële ruimte voor bijna alle gezinnen. Dat blijkt uit de doorrekening van de kabinetsplannen voor komend jaar. Gemiddeld stijgt de koopkracht met 1,5%. En omdat het aantal banen groeit en de werkloosheid daalt, neemt voor veel mensen de koopkracht nog veel meer toe.

Huishoudens met één verdienende ouder gaan er voor het eerst sinds jaren relatief meer op vooruit dan huishoudens met twee inkomens. De ChristenUnie strijdt al langer voor het verkleinen van de enorme kloof in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners. Dit is voor de ChristenUnie een eerste, betekenisvolle stap.

Eerlijke belastingen
De cijfertjes van Prinsjesdag zijn meer dan cijfertjes: alle groepen gaan er gemiddeld op vooruit en zeker gezinnen krijgen meer financiële armslag. Het kabinet heeft in aanloop naar Prinsjesdag extra aandacht gehad voor de lagere inkomens, die verder achter dreigden te blijven. Dat is nu voor een groot deel gerepareerd, al blijft dit voor de ChristenUnie altijd een punt van aandacht.

In het Regeerakkoord zijn verschillende maatregelen afgesproken die bijdragen aan de stijging van de koopkracht in het komende jaar. De inkomstenbelasting gaat omlaag, zodat iedereen onderaan het loonstrookje meer overhoudt van het salaris. Ook gaat het bedrag waarover geen belasting betaald hoeft te worden omhoog, waar vooral lagere inkomens van profiteren. Voor ouderen gaat de ouderenkorting omhoog, zodat ook zij hun koopkracht zien toenemen. Voor gezinnen met kinderen is er een extra voordeel: de kinderbijslag en de kinderopvangtoeslag gaan omhoog, zoals ook in het Regeerakkoord is afgesproken.

Groene belastingen
Het kabinet maakt een bewuste keuze om consumptie en vervuiling te ontmoedigen en verhoogt daarom de belasting op de producten en energie die we kopen. Deze prijsverhoging is al meegenomen in de berekening van de koopkracht; de verlaging van de andere belastingen weegt ruimschoots op tegen de verhoging van de BTW en de belasting op energie.

Door een verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op consumptie, maken we werken aantrekkelijker en stimuleren we verantwoorde consumptie. En door vergroening van de belastingen, maken we vervuilen duurder.

Labels: ,