Snel meer ruimte voor initiatieven burgers

Zonnepanelen
01 Gert-Jan Segers.jpg
Door Gert-Jan Segers op 21 september 2018 om 19:53

Snel meer ruimte voor initiatieven burgers

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet nog in 2018 met voorstellen komt om burgers meer ruimte te geven en zelfs te stimuleren om zelf initiatieven te nemen en taken van de overheid zelfs over te nemen als zij dat zelf beter kunnen. In ieder geval de coalitiepartijen steunen vandaag een ChristenUnie-motie om haast te maken van dit ‘right to challenge’.

Burgers en verenigingen krijgen dan ruimte om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van overheidstaken zoals de groenvoorziening. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld ook zeggenschap krijgen over het lokale zwembad of bibliotheek. 

Of het nu gaat om onderwijs, zorg, je woonomgeving, je lokale bestuur; het is cruciaal dat mensen meer zeggenschap en meer eigenaarschap krijgen. Dan heb je het over zeggenschap over lokale energieopwekking, eigenaarschap van het buurthuis en alles waar de samenleving het misschien wel beter kan dan de overheid of de markt. Dat moeten we makkelijker maken, sterker nog: aanmoedigen!”

Het voorstel voor ‘right to challenge’ stond in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie en werd later ook in het Regeerakkoord overgenomen. Wij manen het kabinet nu tot haast. Het kabinet moet voor het einde van het jaar in overleg met gemeenten met voorstellen komen.

Labels: