Flinke stap vooruit voor het klimaat

Molens langs het water
carladikfaber2018
Door Carla Dik-Faber op 5 oktober 2018 om 13:28

Flinke stap vooruit voor het klimaat

Vandaag hebben we weer een nieuwe stap gezet richting een nationaal Klimaatakkoord. Het kabinet heeft richting gegeven aan de onderhandelaars aan de Klimaattafels, als vervolg op de hoofdlijnen die afgelopen zomer zijn gepresenteerd. De industrie gaat veel minder CO2 uitstoten, onze huizen worden geïsoleerd en gaan van het Gronings gas af, elektrisch rijden wordt het nieuwe normaal en we gaan naar een klimaatslim landbouwsysteem.

Dat doen we allemaal niet voor niets. De Schepping staat onder druk. De luchtkwaliteit is slecht, hulpbronnen raken uitgeput en klimaatverandering heeft nu al extreme gevolgen in grote delen van de wereld. Ook in Nederland beginnen we de effecten te merken door langere perioden van droogte en extremere weersomstandigheden. Vraag maar aan onze boeren, die steeds vaker oogsten zien mislukken. En vorige maand waarschuwde de Deltacommissaris dat de zeespiegel richting 2100 sneller stijgt dan verwacht. Voor een land als Nederland is dat een levensbedreigende boodschap.

De ChristenUnie vindt het belangrijk om nú onze verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Wij willen een energietransitie binnen één generatie.

De verandering naar een schone economie zullen we in ons dagelijks leven gaan merken. Het tegengaan van klimaatverandering is óók een maatschappelijke transitie. Onze huizen worden energiezuiniger en minder afhankelijk van Gronings aardgas, er komen meer windmolens en zonnepanelen en we werken toe naar een wagenpark dat niet meer op fossiele brandstoffen rijdt, maar op elektriciteit en waterstof. En dat kost natuurlijk ook geld. Maar als we nu geen actie ondernemen, wordt de luchtkwaliteit nog slechter, zijn we te laat met het keren van klimaatverandering, raakt onze economie achterop en blijven we afhankelijk van olie en gas uit het Midden-Oosten en Rusland. Die forse rekening kunnen en mogen we niet bij volgende generaties neerleggen.

Investeren in de energietransitie levert ons allemaal ook iets op. Zo komen er veel groene banen bij. Als we voorop zouden gaan lopen in Europa, zou dat nog weleens een interessante business case kunnen zijn. Als wij laten zien te beschikken over innovatieve technologie die aantoonbaar leidt tot minder uitstoot van CO2, zouden andere landen daar ook weleens interesse voor kunnen hebben. En investeren in isolatie loont altijd, het levert veel meer op dan je spaarrekening met een rente van ongeveer 0%. Ook zonnepanelen hebben een prima rendement. Het is een keuze tussen een steeds hogere energierekening, of geen of nauwelijks energiekosten in de toekomst. Ook voor huurders is het interessant wanneer corporaties investeren in duurzaamheid, als is het maar voor een beter wooncomfort. En er komen ook meer mogelijkheden om financieel mee te profiteren van energieopwekking in de buurt.

De uitdaging is om iedereen te laten meeprofiteren van deze voordelen: huurders en huiseigenaren, mensen met veel of nauwelijks geld achter de hand. Wij willen de kosten van de energietransitie eerlijk verdelen. Daarom stelt het kabinet voor om de industrie meer te laten meebetalen aan het verminderen van de eigen uitstoot, door middel van een minimumprijs voor CO2. Ook voor huishoudens moet het te dragen zijn. De belasting op aardgas zal stijgen, om alternatieve warmtebronnen aantrekkelijker te maken. Maar daar zetten we lagere kosten voor elektriciteit tegenover. Ook wordt onderzocht of de zogenaamde teruggaaf voor energiebelasting verhoogd kan worden om mensen met een smalle beurs te ontzien.

Er is niets mis mee om leidend te zijn op klimaatgebied. De ChristenUnie wil alle kennis en middelen ervoor inzetten. Dat is goed voor ons innovatieve bedrijfsleven en goed voor alle Nederlanders, omdat de klimaatrekening op middellange termijn lager zal uitvallen dan wanneer we wachten met het inzetten op duurzame energie tot 2030. Zowel vanuit het oogpunt van betaalbaarheid, maar zeker ook vanuit het oogpunt van rentmeesterschap, is het belangrijk nu volop in te zetten op duurzame energie en een krachtig klimaatbeleid. We staan op een keerpunt in onze geschiedenis. Dit is zo ongelooflijk groot. Dit is waarom de ChristenUnie bereid is regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Hier doen we het voor. Voor de schepping en voor de toekomst van onze kinderen.

Labels: ,