Verhoog vergoeding voor raadsleden kleine gemeenten

Gemeenteraad
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 19 oktober 2018 om 10:01

Verhoog vergoeding voor raadsleden kleine gemeenten

De ondersteuning en beloning van gemeenteraadsleden moet beter. Dat stelt ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf voor rond de behandeling van de begroting voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. “De ondersteuning van volksvertegenwoordigers en de vergoeding van raadsleden in met name kleine gemeenten staan niet in verhouding tot de taken die ze hebben.”

De mate van ondersteuning en ruimte voor opleiding voor raadsleden hangt af van de gemeente waarin zij actief zijn. Ook de verschillen in vergoeding tussen grote en kleine gemeenten zijn enorm. Dat terwijl álle gemeenten er de afgelopen jaren veel taken bij hebben gekregen. Een raadslid in een kleine gemeente heeft dezelfde controlerende taken op het gebied van bijvoorbeeld de jeugdzorg en openbare orde en veiligheid als een raadslid in een grote gemeente. Alleen de schaal verschilt. De ChristenUnie wil daarom dat zowel beloning als ondersteuning meer gaan aansluiten tot het takenpakket van deze raadsleden.

ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf diende daarom een motie in met het verzoek om naast de eenmalig toegezegde 10 miljoen euro structureel geld vrij te maken voor een hogere vergoeding van raadsleden in kleine gemeenten. Met dit geld kan de vergoeding van raadsleden in kleine gemeenten worden opgetrokken naar het niveau van een gemeente met 24.000 inwoners.
Bovendien moet er een ondersteuningsfonds voor gemeenten komen voor bijvoorbeeld de opleiding van raadsleden.

Van der Graaf: “Gemiddeld wordt 1 procent van het budget van de gemeenteraad besteed aan scholing en ondersteuning. Dat is onvoldoende om goed toegerust te zijn voor de taken waar zij voor staan.”

Over anderhalve week stemt de Tweede Kamer over de voorstellen van Van der Graaf.

Labels: