Vernieuwing en ervaring op ‘herkenbare’ ChristenUnie Eerste Kamer-lijst

banner kandidaten.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 29 oktober 2018 om 18:30

Vernieuwing en ervaring op ‘herkenbare’ ChristenUnie Eerste Kamer-lijst

Met ervaring én vernieuwing presenteert de ChristenUnie vandaag een herkenbare kandidatenlijst voor de Eerste Kamerverkiezingen in mei volgend jaar.

Afgelopen zaterdag bracht de partij al de naam van lijsttrekker Mirjam Bikker naar buiten. Senator Peter Ester staat op nummer twee van de lijst. De top vijf wordt gecompleteerd door oud-Kamerlid, -minister en -staatssecretaris Tineke Huizinga, filosoof en ethicus Maarten Verkerk en officier van justitie Hendrik Jan Talsma.

Volgens partijvoorzitter Piet Adema is de kandidatenlijst ‘duidelijk en herkenbaar een ChristenUnie-lijst’. Adema: “Met Mirjam Bikker hebben we een jonge, maar ervaren vrouw als aanvoerder. Achter haar staan een hoop zeer getalenteerde mensen die op verschillende plekken in de politiek en maatschappij een rol van betekenis hebben gespeeld. Ze hebben hart voor christelijk-sociale politiek en zijn gedreven om vanuit hun overtuiging het verschil te maken in ons land. Dit is een lijst met voor de ChristenUnie zeer herkenbare kandidaten, waar ik echt trots op ben.”

Partijvoorzitter Piet Adema ziet bij de komende verkiezingen kansen voor groei van de Christenunie Eerste Kamerfractie. “De afgelopen jaren hebben we gezien hoe waardevol de drie zetels in de Eerste Kamer zijn en welke impact we daarmee hebben gehad. Dat willen we blijven doen. Ik heb goede hoop dat we na de verkiezingen misschien wel met vier zetels in de senaat kunnen plaatsnemen. Daarmee kunnen we onze impact alleen maar verder vergroten.”

De kandidatenlijst staat nog niet vast; op het congres van de ChristenUnie op 24 november stemmen de leden over de lijst. Tot die tijd geldt de kandidatenlijst als voordracht vanuit het partijbestuur.

Kandidaten: de top vijf
Lijsttrekker Mirjam Bikker (36) heeft met haar juridische en staatsrechtelijke kennis in de afgelopen periode kunnen optreden als geloofwaardig en gezaghebbend vertegenwoordiger van het ChristenUnie-geluid in de Eerste Kamer. Peter Ester leverde de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage aan het werk van de ChristenUnie in de Eerste Kamer, onder meer door zijn grote economische en financiële expertise. Tineke Huizinga kent als voormalig minister, staatssecretaris en Tweede Kamerlid de Haagse dynamiek van binnenuit en brengt inhoudelijke kennis mee op het gebied van water, klimaat en ruimtelijke ordening.

Bij groei van de fractie neemt ook Maarten Verkerk plaats in de bankjes van de Eerste Kamer. Verkerk is filosoof en ethicus met een brede maatschappelijke interesse en ervaring. Als lid van de commissie-Schnabel leverde hij een belangrijke bijdrage aan de discussie rond medisch ethische thema’s. Hendrik-Jan Talsma staat op plek vijf van de lijst en is als officier van justitie uitstekend in staat om wetgeving te toetsen en op basis van onderbouwde standpunten het debat aan te gaan. Hij brengt bovendien kennis mee op het gebied van defensie, veiligheid en buitenlands beleid.

Op de lijst staan met onder meer Beatrice de Graaf, Cees Dekker en Onno van Schayck gerenommeerde wetenschappers binnen hun vakgebied. Ook voormalig senator Herman Sietsma is terug te vinden als lijstduwer.

De verkiezingen voor de Eerste Kamer vinden plaats in mei, maar Eerste Kamerleden worden ‘getrapt’ verkozen. Kiezers stemmen in maart 2019 voor de leden van de Provinciale Staten, die op hun beurt de leden van de Eerste Kamer kiezen. De verkiezingen in maart zijn dus belangrijk voor zowel de provincie als voor de Eerste Kamer.

Kandidatenlijst

 1. Mr. Mirjam Bikker, 1982, Gouda - Eerste Kamerlid sinds 2015
 2. Dr. Peter Ester, 1953, Baarn - Eerste Kamerlid sinds 2011
 3. Mw. Tineke Huizinga-Heringa, 1960, Heerenveen - o.a. Voorzitter van de Stuurgroep Dynamic Tidal Power; Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Movares; Voorzitter van de Raad van Toezicht van Dunamare Onderwijsgroep; Lid Raad van Commissarissen Parnassia Groep
 4. Prof. dr. Maarten Verkerk, 1953, Hoensbroek - Bijzonder hoogleraar Christelijke wijsbegeerte aan de universiteit van Maastricht; Zelfstandig Consultant
 5. Mr. Hendrik-Jan Talsma, 1978, Den Haag - Officier van Justitie
 6. Drs. Simone Kennedy-Doornbos, 1970, Amersfoort - Gemeenteraadslid in Amersfoort; eigenaar Hollandtrail
 7. Prof. Dr. Onno van Schayck, 1958, Maastricht - Hoogleraar preventieve geneeskunde; Wetenschappelijk directeur landelijke Onderzoeksschool CaRe; Ereprofessor aan de medische faculteit van de Universiteit van Edinburgh
 8. Drs. Gerdien Rots, 1971, Zwolle - Fractievoorzitter ChristenUnie in Zwolle; eigenaar adviesbureau
 9. Mr. drs. Martijn van Meppelen Scheppink, 1970, Barendrecht - Advocaat; Gemeenteraadslid in Barendrecht
 10. Dr. Trineke Palm, 1987, Utrecht - Postdoctoraal onderzoeker Geschiedenis & Kunstgeschiedenis; coördinator Fellows Programma WI; Lid advisory panel Sallux
 11. Prof. dr. ir. Bernard Veldkamp, 1973, Enschede - hoogleraar Onderzoeksmethodologie en data-analytics; lid curatorium TU Kampen
 12. Drs. Jouke de Jong, 1975, Drachten - Apotheker; Oprichter en mede-eigenaar Carium Huisartsen Coöperatie UA; Eigenaar Apotheek; Mede-eigenaar softwarebedrijven Loxis BV en PI-Farma BV en Vennoot Pharmium Apotheek BV
 13. Drs. Ben Vreugdenhil, 1953, Breukelen - o.a. bestuursfuncties bij Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding; Theologische Universiteit Kampen; Pro Rege; Hartreanimatie Stichtse Vecht; Evangelische Toerusting Afrika, NGK Breukelen
 14. Mr. Leendert Verheij, 1951, Voorburg - Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag; Voorzitter kerkenraad Nederlands Gereformeerde kerk Den Haag-Rijswijk en Voorzitter van de NGK Commissie Kerkrecht en Beroepszaken
 15. Prof. dr. Cees Dekker, 1959, Den Haag - Universiteitshoogleraar TU Delft, specialiteit nanotechnologie en synthetische biologie; Akademiehoogleraar van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
 16. Drs. Hans van Vliet, 1952, ’s Gravenpolder - Voormalig eindverantwoordelijke Leger des Heils Nederland, Tsjechië en Slowakije
 17. Drs. Herman Sietsma MPA, 1953, Ermelo - bestuurder/adviseur in het openbaar bestuur (ZZP-er); gemeentelijke/provinciale rekenkamers, bestuurder-directeur huis Doorn en directeur kasteel Amerongen; plv. Nationaal Coördinator Groningen
 18. Prof. dr. Beatrice de Graaf, 1976, Utrecht - Hoogleraar History of International Relations and Global Governance Universiteit van Utrecht

Labels: