Multifunctionele landbouw, de sleutel tot verbinding

Boerderij
carladikfaber2018
Door Carla Dik-Faber op 8 november 2018 om 22:30

Multifunctionele landbouw, de sleutel tot verbinding

Deze week werd mijn motie om multifunctionele landbouw te versterken aangenomen door de Tweede Kamer. Heel mooi natuurlijk, maar wat is multifunctionele landbouw nou eigenlijk? Multifuncitonele landbouw omvat alle activiteiten die een boer naast zijn werk in de voedselvoorziening doet. Multifunctionele landbouw is er in vele vormen, denk aan een boerderijwinkel, een zorgboerderij, boerderij-educatie of een kinderopvang. Met een motie riep ik de regering op hiermee aan de slag te gaan. Multifunctionele landbouw is één van de speerpunten uit mijn initiatiefnota ‘Verbinding boer(in)-burger; voedsel dichtbij’

Multifunctionele landbouw biedt  kansen om de kloof tussen boeren en burgers te verkleinen. Denk aan een zorgboerderij of boerderijwinkel. In een platform met alle betrokken partijen wordt gekeken wat boeren nodig hebben als zij deze stap willen zetten en waar knellende wet- en regelgeving in de weg zit. Het Rijk kan gemeenten stimuleren om ruimte te maken voor de verbindende kracht van multifunctionele landbouw.

Steeds meer boeren zijn actief op het gebied van multifunctionele landbouw. Zij ontdekken dat zij de samenleving meer kunnen bieden dan alleen voedselproductie. Boeren die hiervoor kiezen hebben te maken met veel onduidelijkheid over wetgeving bij hun activiteiten. Gemeenten zijn onvoldoende bekend met multifunctionele landbouw en hanteren verschillend beleid, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening. Veel gemeenten vinden de multifunctionele landbouw nevengeschikt moet zijn en dat de boer een hoofdinkomen uit voedselproductie moet halen. Ook in het agrarisch onderwijs kan multifunctionele landbouw een betere plek krijgen. Verbrede landbouw heeft voor veel jongeren nog het imago ‘niet kunnen rondkomen van voedselproductie’, terwijl je juist de kernkwaliteiten rond voedselproductie inzet: leven met de seizoenen, rust en ruimte.

Ik ben ervan overtuigd dat meer multifunctionele landbouw zal leiden tot verbinding tussen boer en burger. De boer kan zich van zijn mooiste kant laten zien in het contact met "de burger". Trek er eens op uit, kijk eens naar de mooie dingen die boeren in jouw omgeving doen. Zoek de verbinding!

Labels: ,