Investeren in waardevolle regio's: 200 miljoen euro voor 12 Regio Deals

Foto Nederlandse brug
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 16 november 2018 om 15:04

Investeren in waardevolle regio's: 200 miljoen euro voor 12 Regio Deals

Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Vandaag is de ministerraad akkoord gegaan met het voorstel voor 12 nieuwe Regio Deals van ministers Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Voor deze deals is ruim 200 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit.

ChristenUnie Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf is blij met de uitkomst: “De ChristenUnie gelooft in de kracht van de regio. Daarom ben ik blij met de regiodeals die het kabinet vandaag presenteert. We investeren in de maritieme sterkte van Urk, de natuurinclusieve landbouw in het noorden, de hightech-regio in Twente, de logistiek in Brabant, de Foodvalley, de grensoverschrijdende samenwerking in Limburg en nog veel meer. Ik vind het belangrijk dat we vanuit Den Haag bijdragen aan waardevolle regio’s." Begin dit jaar werd al bekend dat het kabinet in het kader van deze Regiodeals 35 miljoen euro investeert in Zeeland.

Met de Regiodeals investeren we onder andere in:

Het maritieme cluster van Urk
🚜 Natuurinclusieve landbouw in het Noorden
🏡 De leefbaarheid van Zuid-Oost Drenthe
📱 De hightech-sector in Twente
🍎 De ontwikkeling van de Foodvalley
🏖 Ondernemerschap en toerisme in Noordoost Frysland & in de ontwikkeling van Holwerd aan Zee
💶 De toekomstbestendige economie van de Achterhoek
💚 Het tegengaan van bodemdaling in het Groene Hart
🚛 De maakindustrie en de logistiek in Midden- en West-Brabant
🤝 De grensoverschrijdende samenwerking van Parkstad Limburg
👩‍🏫 Scholing en werk in Den Haag Zuid-West
🚲 Groenblauwe verbindingen (fiets/water) in de regio ZaanIJ boven Amsterdam 
🌅 Vergroting van de leefbaarheid in Zeeland

Minister Carola Schouten: ‘In Nederland kennen we meerdere regio’s met allemaal hun eigen kenmerken, eigen kwaliteiten maar ook hun eigen opgaven. De kwaliteit van leven in een regio hangt samen met veel verschillende factoren: om er goed te kunnen wonen is zorg, onderwijs en veiligheid belangrijk maar ook ondernemerschap en het kunnen genieten van onze natuur en de prachtige landschappen die ons land rijk zijn. Samen met de regio investeren we hierin. Voor de komende jaren trekt het rijk hier in totaal bijna 1 miljard euro voor uit en de regio zorgt minimaal voor een zelfde bedrag.’

Lees hier meer informatie over de Regiodeals

Labels: , ,