ChristenUnie wil opheldering over veiligheid Merwedebrug

Merwedebrug_-_RWS_364426.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 17 januari 2019 om 15:56

ChristenUnie wil opheldering over veiligheid Merwedebrug

De ChristenUnie wil opheldering van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de staat van de Merwedebrug, Kamerlid Stieneke van der Graaf heeft daarvoor Kamervragen gesteld. Vanmorgen berichtte diverse media over het nieuwe onderzoeksrapport van adviesbureau Berenschot naar de staat van de Merwedebrug ten tijde van de tijdelijke sluiting van de brug in 2016. Uit dit onderzoek blijkt dat de brug in dusdanige slechte onderhoudsconditie was dat deze elk moment had kunnen instorten.

Van der Graaf: “Het risico op instorten van een brug is natuurlijk onacceptabel. De veiligheid van mensen staat daarbij op het spel. Ik heb aan de Minister gevraagd hoe het kan dat Rijkswaterstaat destijds tot de conclusie kwam dat er geen acuut veiligheidsrisico was, nu naderhand blijkt dat dit risico er tóch was. Ook wil ik graag van de Minister horen of er nog meer bruggen en viaducten problemen vertonen door achterstallig onderhoud en hoe de Minister het risico op instorten uit gaat sluiten.”

Vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van het bericht “Merwedebrug in 2016 bijna ingestort”

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht “Merwedebrug in 2016 bijna ingestort, ramp zou zo groot zijn geweest als Morandibrug in Genua’?” van 17 januari 2019?

Vraag 2
Deelt u de conclusie van de hoogleraren Nijsse en Ale dat Nederland aan een ramp ontsnapt is?

Vraag 3
Klopt het dat Rijkswaterstaat na de ontdekking van de scheurtjes liet weten dat er ‘geen acuut veiligheidsrisico was’? Zo ja, hoe heeft deze foutieve analyse en conclusie, met mogelijk levensgevaarlijke gevolgen, tot stand kunnen komen?

Vraag 4
Deelt u de zorgen van de leden van de ChristenUnie-fractie over de kwaliteit van het toezicht op bruggen in Nederland? Wat gaat u doen om de kwaliteit van het toezicht op bruggen in Nederland te verbeteren?

Vraag 5
Hoe ziet u dit rapport in het licht van de reactie van de Minister na de ramp van Genua, waarin zij in het televisieprogramma ‘Laat op één’ stelde ‘We zitten er bovenop, grijpen veel eerder in. Bij twijfel wordt er geen risico genomen en wordt een brug afgesloten.’?

Vraag 6
Zijn er nog meer bruggen en viaducten in Nederland die ernstige problemen vertonen door achterstallig onderhoud, waardoor er een risico op instorten bestaat?

Vraag 7
Wat doet de minister om dit risico uit te sluiten?

Foto: Joop van Houdt

Labels: ,