‘Kabinet zet grote stap naar effectief en sociaal klimaatbeleid’

Schoorl.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 13 maart 2019 om 15:51

‘Kabinet zet grote stap naar effectief en sociaal klimaatbeleid’

‘Het kabinet zet vandaag een grote stap op weg naar effectief en sociaal klimaatbeleid. Voor de schepping is het van groot belang dat we de klimaatdoelen van Parijs gaan halen. Het kabinet laat vandaag zien dat het menens is’, zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers als reactie op de doorrekeningen van het concept-klimaatakkoord en de kabinetsreactie.

De vervuiler betaalt, burger ontzien
‘Het kabinet wil de verdeling van de kosten tussen burgers en bedrijven evenwichtiger maken en verlaagt de belasting op de energierekening voor huishoudens. De ChristenUnie blijft zich ook de komende tijd inzetten voor rechtvaardig klimaatbeleid, waarbij  vervuilende bedrijven meer betalen en lage en lagere-middeninkomens ontzien worden. Bij het sluiten van het definitieve klimaatakkoord is dat ons ijkpunt.’

CO2-heffing
‘De ChristenUnie pleitte in het verkiezingsprogramma voor een CO2-heffing voor het bedrijfsleven. Ik ben blij dat het kabinet heeft besloten zich achter deze CO2-heffing te scharen. Het is goed dat de opbrengsten hiervan gebruikt worden voor de vergroening van de industrie.’

Doorbraak kringlooplandbouw
‘Het kabinet omarmt ook de ambitie van de landbouwsector  om minder CO2 uit te stoten. Dat is werkelijk een doorbraak voor de kringlooplandbouw. We stellen geld beschikbaar om boeren te helpen om hun bedrijf toekomstgericht, duurzaam en rendabel in te richten. Carola Schouten is de juiste vrouw op de juiste plaats om dit samen met de boeren en tuinders te realiseren.’

Ondergrondse CO2-opslag
‘Het kabinet wil de opslag van CO2 limiteren. Dat is een verstandige keuze. Het kabinet moet inzetten op echt duurzame maatregelen en voorstellen doen hoe we die verduurzamingsslag kunnen maken.’

Verduurzaming autoverkoop
‘Ook andere maatregelen van het kabinet sluiten nauw aan bij de ambities van de ChristenUnie. We voorkomen dat we alleen subsidies geven voor de aanschaf van dure, nieuwe elektrische auto’s die na een paar jaar tegen lucratieve prijzen worden verkocht naar het buitenland. In plaats daarvan stimuleren we de verkoop van tweedehands elektrische auto’s.’

Nog veel te doen
‘De doorrekeningen van vandaag laten zien dat we er nog niet zijn. Voor de ChristenUnie is leidend dat we de klimaatdoelen halen om zo de schepping te bewaren, dat de vervuiler betaalt en het bedrijfsleven dus meedoet. Bovendien staan we erop dat iedereen het echt mee kan maken, ook mensen met een smalle beurs. Er zijn nog verdere keuzes nodig, maar met dit pakket aan maatregelen zetten we een grote stap om de aarde door te geven aan volgende generaties.’

Labels: , ,