Perspectief en hoop voor hun toekomst

Dakloos
paulblokhuis_staatssecretaris.jpg
Door Paul Blokhuis op 14 maart 2019 om 20:02

Perspectief en hoop voor hun toekomst

Iedereen moet kunnen meedoen. Dat is mijn belangrijkste drijfveer in mijn werk als staatssecretaris. Helaas is meedoen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een groep jongeren gaf mij een paar maanden geleden een zwerfkei waarmee ze aandacht vroegen voor de positie van zwerfjongeren.

Zo’n steen is voor mij nog wel te tillen, maar we moeten ons realiseren dat die jongeren vaak een heel deel van hun jonge leven met een last lopen.

Ze zijn zwerfjongeren. Ze missen een heleboel kansen in het leven. Ze hebben geen thuis, geen huisvesting. Ze hebben vaak geen baan, geen inkomen en ook geen opleiding. Dat kan veroorzaakt zijn door botte pech, door allerlei tegenslagen in hun jeugd, maar het kan ook veroorzaakt zijn door stomme eigen fouten. Dat geven ze zelf ook toe. Feit is wel dat ze langs de kant staan. Ze zijn de weg kwijt in een steeds complexere samenleving.

En toch verwachten we van veel van deze jongeren dat zij op hun 18de op eigen benen staan. Je bent 18, je bent volwassen, dus op eigen benen staan. Belachelijk vinden die jongeren, en ik snap dat heel goed, als zij dat zeggen. Het zijn allemaal jongeren met hun eigen talenten en allemaal jongeren die, net als wij, hopen dat zij een gelukkig en mooi leven hebben. Maar als je met ze praat, werkelijk waar, springen de tranen je in de ogen van hun verhalen.

In een rijk en welvarend land als Nederland zijn wij het aan onze stand verplicht dat we opkomen voor deze jongeren en dat we het probleem van die zwerfjongeren voor eens en altijd gaan oplossen. Daar wil ik mij voor inzetten. Daarom presenteer ik het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Met dat programma willen we ervoor zorgen dat deze jongeren geholpen worden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan met een eigen thuis. Én we willen hiermee ook voorkomen dat nieuwe jongeren in deze situatie komen.

Bij de hand nemen
Een aantal gemeenten gaat voorop lopen en wordt pilot gemeente. Het doel is dat in deze gemeenten voor 2021 elke (potentiële) dak- en thuisloze jongere de hulp en ondersteuning krijgt die zij nodig hebben. Dat betekent concreet dat de jongeren per gemeente één aanspreekpunt krijgen.

Een regisseur die ze kennen en die op alle gebieden ondersteuning kan bieden. We nemen de jongeren bij de hand bij het zoeken van een betaalbare woning, schuldhulpverlening, werk, een opleiding en goede zorg en ondersteuning. Zo verliezen we deze jongeren niet uit het oog; we laten ze pas los als de basis op orde is.

Als volwassenen hebben we de opdracht om er te zijn voor de volgende generatie. Dat geldt op het gebied van onderwijs, de arbeidsmarkt en heel persoonlijk in de opvoeding. Maar dat geldt zeker ook voor de jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. De jongeren gaven me een treffend cadeau met die steen die ik een paar dagen kon dragen. Onze inzet is nu om hun last te verlichten en perspectief en hoop te bieden voor hun toekomst. Zodat ze mee kunnen doen.

Labels: ,