ChristenUnie lanceert 4-puntenplan voor Noord-Nederland

Zee reflectie.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 17 mei 2019 om 12:41

ChristenUnie lanceert 4-puntenplan voor Noord-Nederland

Anja Haga, kandidaat voor het Europees parlement, lanceert vrijdag 17 mei het Europees 4-puntenplan voor Noord-Nederland. 

“Noord-Nederland kan niet zonder Europa en Europa is niets zonder de regio’s. Het Noorden is uniek wat betreft het Waddengebied, de landbouw, de kansen voor duurzaam vervoer en de minderheidstalen. Noord-Nederland is hierin een voorbeeldregio voor Europa”, aldus Anja Haga. Deze voorbeeldfunctie kan wat betreft de ChristenUnie nog verder versterkt worden. Daarom hebben beide partijen een 4-puntenplan opgesteld waarvoor ze zich tijdens de nieuwe zittingsperiode van het Europees parlement voor gaan inzetten.

Behoud van werelderfgoed Waddenzee
In het 4-puntenplan wordt in de eerste plaats gepleit voor het behoud van werelderfgoed Waddenzee. Het Waddengebied is een uniek natuurgebied, met uitzonderlijke flora en fauna, dat zich uitstrekt tot Denemarken. De ChristenUnie pleit daarom voor plasticvrije zeeën en het terugdringen van risico’s van scheepvaartincidenten. Daarnaast moet er een internationaal onderzoek komen naar de ecologische gevolgen van klimaatverandering in het Waddengebied. Op basis van deze resultaten kunnen er dan juiste maatregelen worden genomen om de Waddenzee te behouden.

Bereikbare regio
De ChristenUnie vindt dat op afstanden tot 1000 kilometer de trein hét vervoersmiddel kan zijn, in plaats van het vliegtuig. In Noord-Nederland zijn de OV-verbindingen nog onvoldoende, daarom is aanleg van de Wunderline, Lelylijn en Nedersaksenlijn noodzakelijk. Daarnaast komt er wat de ChristenUnie betreft een Europees tanknetwerk voor elektrisch vervoer, groene waterstof, groen gas en blauwe diesel. Zodat het voor iedereen mogelijk is om klimaatneutraal te reizen.

Europese kringlooplandbouw en duurzame visserij
Er zijn enorme uitdagingen op het gebied van klimaat, leefomgeving en biodiversiteit. Wat de ChristenUnie betreft draagt het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) bij aan de omslag naar kringlooplandbouw, zodat de voedselproductie verduurzaamt. Daarbij geldt de regel dat boeren beloond worden voor maatregelen en resultaten op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit. Voedsel van derde landen die naar de EU worden geïmporteerd moeten voldoen aan de eisen van kringlooplandbouw.

Versterking van het Frysk en het Nedersaksisch
Een taal is een belangrijke drager van de cultuur in de streek en verdient daarom continue waardering en erkenning. In Noord-Nederland zijn naast het Nederlands ook het Fries, Nedersaksisch en Gronings belangrijke talen. Minderheidstalen mogen actiever op de agenda van Europa komen. De ChristenUnie stelt daarom voor om de Europese Commissie én Europarlementariërs regelmatiger te informeren over de stand van zaken, problemen en kansen met betrekking tot minderheidstalen. Zodat er gezamenlijke afspraken gemaakt kunnen worden.

Klik hier om het plan te downloaden (PDF)

Bijlagen

Labels: