Extra geld Kabinet om Aruba en Curaçao te ondersteunen in verband met crisis Venezuela

Curacao, Willemstad
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 27 mei 2019 om 17:11

Extra geld Kabinet om Aruba en Curaçao te ondersteunen in verband met crisis Venezuela

Voor de opvang van vluchtelingen, de versterking van de asielprocedures trekt het kabinet 24 miljoen euro uit.  De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stelt in de Voorjaarsnota extra geld beschikbaar om Aruba en Curaçao te ondersteunen bij het opvangen van de gevolgen van de crisis in Venezuela.

ChristenUnie Kamerlid Nico Drost: “De ChristenUnie is blij dat het kabinet in de voorjaarsnota geld uittrekt om de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk te ondersteunen. Nederland heeft een bijzondere verantwoordelijkheid en op deze manier stellen we de landen in staat om op een goede en menswaardige manier de vluchtelingenstroom die ontstaat het hoofd te bieden."

De eilanden ondervinden grote impact van de crisis in Venezuela en hebben een enorme uitdaging om goede opvang te bieden.  “We ontvangen van mensenrechtenorganisaties signalen over de situatie van mensen die vanuit de noodsituatie in Venezuela op zoek zijn naar veiligheid en perspectief en daarbij terecht komen op de eilanden”, zegt Drost. “Daarom drong de ChristenUnie erop aan bij de Nederlandse overheid om de eilanden te ondersteunen. Het is een goede zaak dat hier nu geld voor beschikbaar wordt gesteld.”

De eilanden hebben nu de mogelijkheid om de opvang te verbeteren met extra ondersteuning van Nederland. “We blijven de situatie volgen en hopen dat in goede samenwerking met de mensenrechtenorganisaties er een menswaardige opvang gecreëerd wordt voor mensen in nood.”

Labels: , ,