Kabinet start actieprogramma tegen antisemitisme

antisemitisme
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 27 mei 2019 om 17:45

Kabinet start actieprogramma tegen antisemitisme

Het kabinet start een actieprogramma tegen antisemitisme en stelt daarvoor de komende drie jaar 3 miljoen euro beschikbaar. Het geld wordt gereserveerd via de Voorjaarsnota, een bijstelling van de begroting. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers pleitte onlangs in een gezamenlijke initiatiefnota met de VVD voor extra inzet op de bestrijding van antisemitisme. Het actieprogramma is een onderdeel van dat plan, waar ook de aanstelling van een nationaal coördinator antisemitisme onderdeel van is.

Gert-Jan Segers: “Veel Joden voelen zich niet veilig in Nederland en overwegen zelfs te vertrekken vanwege de aanhoudende antisemitische incidenten. De vrijheid en veiligheid van een minderheid als de Joden is de lakmoesproef voor een beschaafde samenleving. De 3 miljoen euro die het kabinet vrijmaakt voor de strijd tegen antisemitisme is een investering van 3 miljoen euro in onze beschaving.”

Petitie
De ChristenUnie heeft startte onlangs samen met de SGP en het CIDI een petitie tegen antisemitisme in Europa. Segers: “We mogen niet stil zijn als een groep in onze samenleving zo onder druk staat. Dan moeten we ons uitspreken en op ieder niveau overheden oproepen te doen wat ze kunnen om antisemitisme tegen te gaan.”

De petitie is nog steeds te ondertekenen op www.stop-antisemitisme.nl.

Labels: ,