Meer geld voor uitstapprogramma’s prostituees

Rosse buurt
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 27 mei 2019 om 17:48

Meer geld voor uitstapprogramma’s prostituees

Er komt de komende jaren jaarlijks 1 miljoen euro extra voor uitstapprogramma’s voor prostituees. Het geld wordt gereserveerd via de Voorjaarsnota, een bijstelling van de begroting en komt bovenop de drie miljoen euro die de coalitie op voorspraak van de ChristenUnie in het regeerakkoord hiervoor uittrok. Volgens ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers is het extra geld ‘een signaal waarmee we zeggen: we kijken niet weg van vrouwen die gevangen zitten in de prostitutie’.

In de onderhandelingen over het regeerakkoord heeft de coalitie van ChristenUnie, CDA, VVD en D66 afgesproken om de strijd tegen gedwongen prostitutie en mensenhandel op te voeren. Met het extra geld dat het kabinet nu vrijmaakt, wordt er nog eens extra geïnvesteerd in nieuw perspectief voor vrouwen die willen uitstappen. Bestaande programma’s kunnen doorgaan, terwijl er ook op nieuwe plaatsen uitstapprogramma’s worden opgezet.

Segers: “Dit is goed nieuws voor prostituees die het gevoel hebben dat ze niet anders kunnen dan blijven werken in een wereld van uitbuiting, afpersing en misbruik. We investeren in nieuw perspectief voor kwetsbare vrouwen. Dat is hoopvol nieuws.”

Labels: , ,