Jongeren verenigd in Coalitie-Y pleiten bij premier Rutte voor meer inspraak

Coalitie-Y op de fiets naar Catshuis.jpeg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 13 juni 2019 om 17:04

Jongeren verenigd in Coalitie-Y pleiten bij premier Rutte voor meer inspraak

Toenemende druk op jongeren alleen te verminderen wanneer hun stem serieus wordt genomen.

In kabinetsbeleid moet structureel rekening worden gehouden met de impact die maatregelen hebben op de jongere generaties. Dat heeft Coalitie-Y bepleit tijdens een gesprek met premier Rutte in het Catshuis. Onder aanvoering van tv-presentator Tim Hofman fietste een groep van 25  jongeren met een stoet ov-fietsen van de Tweede Kamer naar het Catshuis om daar voor hun generatie te pleiten. De jongeren vroegen de premier om de invoering van een generatietoets en een standaard gesprek met jongeren bij de kabinetsformatie.

De jongeren van nu willen in de toekomst de economie, verzorgingsstaat en samenleving dragen en vormgeven. Op dit momenten ervaren jongeren steeds meer druk tijdens hun studie of begin van hun carrière en dat zet hen op achterstand. Recent CBS onderzoek toont aan dat de druk hoog is. Dit wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld de onzekere en korte contracten op de arbeidsmarkt, de ontoegankelijke woningmarkt voor starters en de studiedruk en noodzaak om te lenen in het onderwijs. De hele samenleving ervaart de druk van de prestatiemaatschappij. Jongeren pleiten ervoor het roer om te gooien.

Coalitie-Y werkt aan een serie voorstellen om de druk te verminderen en jongeren perspectief te bieden. Een belangrijk onderdeel is om te voorkomen dat de overheid beleid maakt dat de druk op jongeren vergroot. Daarom pleit de jongerencoalitie bij premier Rutte voor:

  • een generatietoets waarmee kabinetsvoorstellen getoetst worden op hun impact op jongeren zodat kabinet en volksvertegenwoordigers hier gericht rekening mee houden.
  • een vaste uitnodiging voor een vertegenwoordiging namens de jongere generaties bij elke kabinetsformatie om de formerende partijen in te lichten over hun situatie. Coalitie-Y of een ander jongerenplatform kan dit gesprek faciliteren

Coalitie-Y voert op dit moment overal in het land gesprekken met jongeren en zal in september een manifest presenteren met oplossingen om de maatschappelijke belemmeringen voor jongeren weg te nemen. Coalitie-Y is gestart op initiatief van NJR, CNV Jongeren, ISO, LSVB, JOB, PerspectieF samen met de ChristenUnie. Tim Hofman ondersteunt de jongerencoalitie. Meer informatie: www.coalitie-Y.nl

Labels: , ,