‘We staan aan de vooravond van een enorme verandering in onze samenleving’

Groen Geloven
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 22 augustus 2019 om 13:40

‘We staan aan de vooravond van een enorme verandering in onze samenleving’

Let dit jaar tijdens Prinsjesdag eens extra op Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber. Ze maakt op die dag graag een duurzaam statement door kleding te dragen van gerecyclede materialen, zoals PET-flessen of bekleding uit oude NS-treinen. ‘Kleding is na olie de meest vervuilende industrie en draagt 8% bij aan de mondiale CO2 uitstoot.’

Sinds 2000 zijn we meer dan twee keer zoveel kleding gaan kopen, legt Carla uit, maar dat gaat nog maar de helft zo lang mee. Met andere woorden: kleding is een wegwerpartikel geworden. ‘Het goede nieuws is dat je er wat aan kunt doen. Je kunt minder kopen of kiezen voor tweedehands kleding. En je kunt natuurlijk kleding kopen die eerlijk is geproduceerd, met oog voor het milieu en voor degene die het maakt.’

Groene en duurzame keuzes in werk en privé
Duurzaamheid loopt als een rode draad door Carla’s leven. ‘In mijn politieke werk doe ik voorstellen om het beleid van de overheid groener en duurzamer te maken. Zo hebben we onlangs een Klimaatwet vastgesteld waarmee we de doelen voor CO2 reductie in 2030 en 2050 hebben vastgelegd. Het is hoopvol dat deze wet brede steun heeft gekregen in de Tweede en Eerste Kamer. In mijn persoonlijk leven denk ik na bij wat ik eet (nauwelijks vlees), wat ik aantrek (duurzame kleding), hoe ik reis (waar dat kan pak ik het openbaar vervoer), hoe ik inkoop (minder spullen is beter) en hoe ik woon (minder energieverbruik en duurzamere energieopwekking).’

Opkomen voor een schepping die zucht en lijdt
Carla laat zich in haar werk inspireren door een tekst uit de Bijbel. ‘In de brief van Paulus aan de Romeinen staat dat ‘de schepping er reikhalzend naar uitziet dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn.’ Voor mij betekent dat dat ik me elke dag opnieuw aangespoord weet om op te komen voor de schepping ‘die zucht en lijdt’. Wij leven op te grote voet – letterlijk: in Nederland verbruiken we gemiddeld 3,5 aardbol. We putten de aarde uit in plaats van dat we goede rentmeesters zijn, wat ten koste gaat van mensen elders en de generaties na ons.’

Zorg voor de schepping: Hoe of waar te beginnen?
Onder christenen signaleert Carla gelukkig een positieve verandering. ‘Veel christenen in Nederland willen die zorg voor de schepping handen en voeten geven. Maar vaak weten we niet hoe, of waar te beginnen. Met Groen Geloven willen we mensen inspireren om concreet aan de slag te gaan en hen helpen om dat op een goede, betaalbare én effectieve manier te doen. We zijn geroepen om niet alleen goed voor de mensen ín onze omgeving te zorgen, maar ook voor die leefomgeving zelf. We weten dat we de aarde niet in onze hand hebben, maar we weten ook dat die aarde kwetsbaar is en dat we geroepen zijn om dat te doen wat we wél kunnen.’

Aan de vooravond van een enorme verandering
Klimaatverandering, afname van de biodiversiteit, milieuvervuiling en misoogsten… Het kan soms voelen als vechten tegen de bierkaai. Voor Carla zijn het juist redenen om in actie te komen én ze is optimistisch. ‘Verduurzaming gaat gemakkelijker als we met elkaar stappen zetten en elkaar motiveren. Dus ervaringen delen en samen optrekken is echt van meerwaarde. We staan aan de vooravond van een enorme verandering in onze samenleving. We gaan anders reizen, anders energie opwekken, anders eten, anders kleden. Jongere generaties lopen daarin voorop – dat vind ik heel bemoedigend en hoopvol.’

Groen Geloven
Op 5 oktober 2019 is ChristenUnie mede-organisator van Groen Geloven. Laat je inspireren door prikkelende speeches, ontdek de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en ontvang theologisch onderwijs over ecologische gerechtigheid. Groen Geloven is een initiatief van GroenGelovig en GroeneKerkenactie, georganiseerd door: Tear, ChristenUnie, Christelijke Hogeschool Ede, Kerk in Actie, de EO, A Rocha, Micha Nederland, CCA, Laudato Si werkgroep Nederland en CGMV. (Het evenement is inmiddels uitverkocht. Heb je geen kaarten kunnen bemachtigen, maar wil je wel op de hoogte blijven, houd dan de website van Groengelovig in de gaten)

Labels: ,