ChristenUnie, PvdA en D66: Gebarentaal moet erkend worden als officiële taal

Gebarentaal.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 5 september 2019 om 20:15

ChristenUnie, PvdA en D66: Gebarentaal moet erkend worden als officiële taal

ChristenUnie, PvdA en D66 vinden dat de Nederlandse Gebarentaal erkend moet worden als officiële taal. Zij leggen de laatste hand aan een wetsvoorstel die dit moet regelen en sturen het dan naar de Tweede Kamer.

Erkenning is volgens de partijen nodig omdat ruim 15.000 Nederlanders gebarentaal gebruiken, maar nog altijd op veel plekken niet met gebarentaal terecht kunnen. Met de erkenning, moet bijvoorbeeld ook de overheid gebarentaal gaan toepassen. Belangrijke informatie wordt zo beter toegankelijk voor doven en slechthorenden.

Het voorstel is ingediend door de Kamerleden Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Attje Kuiken (PvdA) en Jessica van Eijs (D66).

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber: “Gebarentaal is voor veel doven en slechthorenden hun moedertaal. Zoals ik me thuis voel als ik Nederlands kan praten, zo moet ons land ook een thuis zijn voor mensen die in gebarentaal communiceren. Erkenning als officiële landstaal, als ‘thuistaal’ dus, is daarin een belangrijke stap. In de praktijk betekent dat ook dat de overheid het goede voorbeeld geeft en informatie in gebarentaal beschikbaar stelt.”

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken: “De 15.000 mensen die gebarentaal bereiken verdienen de zekerheid dat ze volwaardig mee kunnen doen. Door de gebarentaal als officiële taal ter erkennen krijgen zij bijvoorbeeld het recht dat bij belangrijk nieuws, persconferenties en politieke debatten een tolk wordt ingezet.”

Jessica van Eijs (D66), zelf ernstig slechthorend, pleit ook voor erkenning van de Nederlandse gebarentaal. “Je weet pas hoe wezenlijk communiceren met andere mensen is als je het moet missen, weet ik uit eigen ervaring. Veel mensen zien gebarentaal als een soort hulpmiddel, een kruk bij het lopen. Maar dat is het niet, het is een volwaardige taal en duizenden Doven zijn er van afhankelijk. Daarom is voor veel mensen gebarentaal zo essentieel en verdient het erkenning.”

Labels: , ,