Ruimte voor jongeren

Coalitie Y.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 16 september 2019 om 09:58

Ruimte voor jongeren

Te veel jongeren worden te zwaar belast door schulden en prestatiedruk. De ChristenUnie heeft het initiatief genomen tot Coalitie-Y en wil daarmee meer ruimte geven aan jongeren en hun talenten. We moeten af van het neoliberale denken dat jongeren wil doen geloven dat je je eigen project bent waarin je moet investeren en dat succes een keus is. Het leenstelsel is daar bij uitstek een uiting van. Het manifest van Coalitie-Y wil een omslag in dat denken, het leenstelsel aanpakken en de terugkeer van een basisbeurs.

Verder willen we meer ruimte voor jongeren op de woningmarkt, arbeidsmarkt, in het onderwijs. We willen een generatietoets invoeren zodat duidelijk wordt of beleid generaties niet afknelt. Met deze brede maatschappelijke en politieke coalitie zijn we met zovelen dat we echt nieuwe keuzes kunnen maken en kunnen toewerken naar een regeerakkoord dat jongeren-proof is. Zo wil de ChristenUnie bijdragen aan een samenleving waarin mensen tijd hebben voor aandacht voor elkaar en aandacht voor dingen die echt van waarde zijn.

Labels: ,