Uitvoering plan dakloosheid vraagt eensgezinde inzet kabinet en gemeenten

Bedelen.jpg
carladikfaber2018
Door Carla Dik-Faber op 8 juni 2020 om 16:58

Uitvoering plan dakloosheid vraagt eensgezinde inzet kabinet en gemeenten

De ChristenUnie wil dat het kabinet zich maximaal inzet voor het terugdringen en voorkomen van dak- en thuisloosheid. Ik ben blij met het integrale plan dat gepresenteerd is door staatssecretaris Blokhuis. Om de stevige ambities waar te maken is er een kabinetsbrede inzet nodig.

 De ChristenUnie roept het kabinet op om samen met gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties eensgezind en daadkrachtig dak- en thuislozen te helpen, en daarbij alle mogelijkheden te benutten.

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld, toch is het aantal daklozen in tien jaar tijd verdubbeld tot meer dan 40.000. Dit maakt een integrale kabinetsinzet des te urgenter. Het gepresenteerde plan heeft de ambitie om dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en te zorgen dat dak- en thuisloze mensen zo snel mogelijk een eigen woning en zo nodig goede begeleiding krijgen. Hiervoor is er de komende twee jaar maar liefst 200 miljoen euro beschikbaar, onder meer om 10.000 woningen te realiseren. Dit is ambitieus en vraagt om actie op de korte termijn, maar ook om een inzet die voorkomt dat we over tien jaar opnieuw in deze situatie zitten.

De hulp voor dak- en thuislozen is nog niet overal op orde, ondanks de grote inzet van gemeenten. In deze coronacrisis hebben ze het bovendien extra zwaar. Daarnaast moeten we voorkomen dat nog meer mensen op straat komen te staan. Van organisaties als het Leger des Heils hoor ik dat er nog altijd huisuitzettingen plaatsvinden. Ik roep de minister van Wonen en de staatssecretaris van Sociale Zaken op om schouder aan schouder met de staatssecretaris van VWS deze kwetsbare groep te helpen. Laten we daarbij onorthodoxe maatregelen niet schuwen. Samen met gemeenten en woningcorporaties moet het kabinet alles doen wat nodig is, zodat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft.

Volgens de ChristenUnie kunnen gemeenten bijvoorbeeld de kostendelersnorm flexibeler hanteren. Dan worden mensen met een uitkering niet meteen gekort als zij hun volwassen kind in huis willen nemen. De staatssecretaris van SZW kan gemeenten hiertoe oproepen. Ook kunnen gemeenten één loket openen, waar dak- en thuislozen voor alle zaken terecht kunnen. Woningcorporaties kunnen coulanter zijn als iemand even niet de huur kan betalen. Door een verlaging van de verhuurdersheffing kunnen zij bovendien worden gestimuleerd om voor dak- en thuislozen meer woningen te bouwen. Tenslotte kan het Rijksvastgoedbedrijf bijdragen door leegstaand vastgoed beschikbaar te stellen als tijdelijke woonruimte.

Labels: ,