Agrobosbouw: ruimte voor landbouw én natuur

Plantjes.jpg
carladikfaber2018
Door Carla Dik-Faber op 24 juni 2020 om 17:16

Agrobosbouw: ruimte voor landbouw én natuur

Zorg voor de natuur en toekomst van de landbouw. Voor veel innovatieve boeren gaan die zaken hand in hand. Dat is geweldig. Helaas hebben deze boeren ook vaak te maken met starre regelgeving vanuit de overheid, waardoor er geen ruimte is om allerlei duurzame initiatieven uit te werken. Dat moet anders.

Een voorbeeld van zo’n fantastisch duurzaam initiatief is agrobosbouw, niet te verwarren met voedselbossen. Bij agrobosbouw is er één stuk landbouwgrond, waar zowel bomen, als fruitbomen, dieren en andere gewassen groeien. Het is een natuurlijke manier van boeren en ondernemen met verschillende gewassen, en dat biedt grote voordelen. Zowel voor de natuur als voor boeren.

Zo wordt er bij agrobosbouw efficiënt gebruik gemaakt van de voedingsstoffen in de bodem. Doordat de gewassen diverse soorten insecten aantrekken, zijn daarnaast veel minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. Agrobosbouw is dus minder kwetsbaar dan monocultuurlandbouw. Bovendien gaan we op deze manier het verdwijnen van diersoorten tegen. Deze landbouwvorm is uiteraard ook economisch rendabel: er is gewoon geld mee te verdienen. Doordat er meerdere inkomstenbronnen zijn, wordt het risico zelfs gespreid. Waarom stappen boeren dan niet over?

Te strakke regels

Met de huidige wet- en regelgeving is het nu bijna onmogelijk om over te stappen naar agrobosbouw. Dat komt omdat de Nederlandse wet een strak onderscheid kent tussen natuur en landbouwgrond. Agrobosbouw is een combinatie van die twee, en juist daarom zo kansrijk. Als een boer nu echter zou overstappen van strikt landbouw naar agrobosbouw, daalt het land fors in waarde. Volgens de huidige wet- en regelgeving wordt de landbouwgrond dan natuurgrond.

Ruim baan voor agrobosbouw

Het kabinet wil meer bos laten terugkomen en aanplanten in Nederland. Dat is goed voor de diversiteit van natuur en land. Juist initiatieven als agrobosbouw verdienen dan ruim baan, en zouden niet moeten worden ontmoedigd met waardevermindering van land en te strakke regels. Daarom vraag ik het kabinet om actie. Belemmeringen voor agrobosbouw moeten worden opgeheven. Zo maken we de overstap veel aantrekkelijker. We mogen trots zijn op de innovatieve boeren. Wat de ChristenUnie betreft: ruim baan voor natuurinclusieve landbouw zoals agrobosbouw!

Labels: ,