ChristenUnie: Verlies kwetsbare kinderen niet uit het oog

Kindermishandeling
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 23 september 2020 om 17:01

ChristenUnie: Verlies kwetsbare kinderen niet uit het oog

De ChristenUnie maakt zich zorgen over de forse stijging van het aantal meldingen van slachtoffers van kindermishandeling en seksueel geweld. In de afgelopen coronaperiode verdubbelde het aantal hulpvragen over kindermishandeling en seksuele uitbuiting, blijkt uit onderzoek van Fier. De ChristenUnie roept het kabinet dan ook op om deze slachtoffers niet uit het oog te verliezen.

ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf: “Voor de zomer ontvingen we de berichten dat het aantal meldingen van huiselijk geweld in de coronaperiode niet toe is genomen bij de traditionele instanties. Nu worden we geconfronteerd met deze cijfers. Met name het aantal kinderen dat zich in een acute onveilige situatie bevond, lijkt te zijn toegenomen, en dat is heel zorgelijk. Niet voor iedereen is ‘blijf thuis’ een veilig advies. Het is cruciaal dat in de corona aanpak aandacht is voor kinderen in deze kwetsbare situaties.” 

Doormiddel van schriftelijke vragen roept Van der Graaf het kabinet op om in actie te komen. Zo vraagt ze het kabinet om lessen te trekken uit de afgelopen periode om zo de hulpverlening te verbeteren en de meldingsbereidheid onder slachtoffers van geweld te verbeteren. Ook wil ze weten wat het kabinet doet om bij een tweede golf deze groep niet uit het oog te verliezen.

Vragen van het lid Van der Graaf aan de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en sport over het bericht ‘Forse stijging aantal slachtoffers van kindermishandeling en seksueel geweld op chat tijdens corona’

  1. Heeft u kennis genomen van het bericht  ‘Forse stijging aantal slachtoffers van kindermishandeling en seksueel geweld op chat tijdens corona’ en het onderliggende onderzoek?[1]
  2. Hoe verhoudt dit nieuwsbericht zich in uw ogen tot eerdere berichten van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis dat daar geen toename in meldingen was tijdens de coronacrisis? [2] Hoe verhoudt het zich tot het uitblijven van een toename van meldingen bij de politie?

  3. Hoe leest u de cijfers van een toename van het aantal meldingen van kindermishandeling, hands-on seksueel geweld, hands-off seksueel geweld en peer-to-peer geweld? Hoe leest u het feit dat het aantal personen dat melding deed van een acuut onveilige situatie erg is toegenomen?

  4. Hoe verklaart u het feit dat naast acuut onveilige situaties die al een jaar duren, ook acuut onveilige situaties die zich pas minder dan zeven dagen voordoen zijn gestegen?

  5. Deelt u de conclusie dat, alhoewel het niet met zekerheid te stellen is dat er een daadwerkelijke toename is van kindermishandeling, de stijging van 470 naar 851 slachtoffers wel een teken aan de wand is en een groot punt van zorg is? Op welke wijze is er in de brede corona-aanpak aandacht voor kinderen in dit soort kwetsbare situaties?

  6. Hoe duidt u het gegeven dat, waar een afname van meldingen van seksuele uitbuiting vanwege stilstand van de prostitutie werd verwacht, het aantal meldingen van slachtoffers op de chat gedurende corona is verdubbeld? 

  7. Deelt u de conclusie van de ChristenUnie dat een rapport als dit de meerwaarde aantoont van de slachtoffergerichte, anonieme en laagdrempelige hulpverlening van Fier? Op welke wijze wordt Fier in voldoende mate in staat gesteld om deze hulpverlening  aan slachtoffers, waaronder veel first disclosers te blijven bieden en waar nodig te intensiveren?

  8. Op welke wijze vindt ook pro-actief online outreach plaats naar slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties die nog niet in beeld zijn bij Chat met Fier of soortgelijke initiatieven? Wanneer zal een programma hiertoe worden opgesteld in lijn met de aangenomen motie Van der Graaf c.s. (31015, nr. 186)

Labels: