Één overheidsloket voor kwetsbare burgers

Amersfoort
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 14 oktober 2020 om 09:00

Één overheidsloket voor kwetsbare burgers

Burgers die verstrikt raken in een web van regelingen en formulieren moeten voortaan op één plek terecht kunnen met alle hulpvragen. Dit voorstel doet ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf vandaag in het debat over de begroting van Binnenlandse Zaken. Vorig jaar deed de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen al de oproep voor één loket bij de overheid voor al je vragen. Wat de ChristenUnie betreft moet dat ook de stip op de horizon worden. Er moet één fysieke plek komen waar mensen die het water aan de lippen staat terecht kunnen en waar iemand beschikbaar is die hen ziet en helpt. 

ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf: “De overheid moet dienstbaar zijn aan mensen en moet daarbij ook de kwetsbaren beschermen. Sommige hulpvragen zijn niet in een formulier te vatten. Als je schulden helpt, je baan verliest en te maken hebt met een ziek kind, heb je met een magazijn aan overheidsinstanties te maken. Dan is het lastig om te weten waar je heen moet met je vraag. Voor deze mensen met vragen is persoonlijk contact cruciaal. De gemeente zou hiervoor de plek moeten zijn, als overheid die het dichtst bij de burger staat. Ik vraag de minister dan ook om samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in kaart te brengen hoe we ervoor kunnen zorgen dat er één overheidsloket voor kwetsbare burgers bij gemeenten komt.”