ChristenUnie: ook in coronatijd moet iedereen kunnen stemmen

stembureau.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 16 oktober 2020 om 08:30

ChristenUnie: ook in coronatijd moet iedereen kunnen stemmen

Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen mogen coronamaatregelen niet betekenen dat mensen hun stem niet kunnen uitbrengen. De wet die de minister van Binnenlandse Zaken hierover in voorbereiding heeft, moet wat de ChristenUnie betreft worden aangepast. Zo moet voldoen aan de gezondheidscheck een dringend advies zijn, maar geen randvoorwaarde voor het uitbrengen van de stem. Ook mogen er geen te hoge drempels worden opgeworpen voor mensen met een beperking om hun stem uit te brengen. Dat zijn té fundamentele inperkingen van het kiesrecht. ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf diende over deze punten amendenemten in op het huidige voorstel omtrent de tijdelijke regels voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Beide amendementen konden rekenen op brede steun van de Kamer en zijn aangenomen.

“Het uitoefenen van het kiesrecht is één van de belangrijkste fundamenten van onze democratische rechtsstaat. In het licht van de coronacrisis is het van belang om waakzaam te zijn, ook in het stemlokaal. Het houden van afstand en een gezondheidscheck kan binnen die waakzaamheid passen en er moet een klemmend beroep worden gedaan op kiezers om zich hier aan te houden. Maar het mag niet zo zijn dat je wordt verboden om het stembureau te betreden, omdat je niet aan de volledige gezondheidscheck voldoet. Dat is voor de ChristenUnie een brug te ver.”

Stieneke van der Graaf komt ook op voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijk beperking: “Dit is een groep mensen die in het stembureau hulp kan vragen om hun stem uit te brengen. Zij zouden nu on the spot vragen over hun gezondheid moeten beantwoorden, voordat ze mogen gaan stemmen, en bij een verkeerd antwoord zouden ze het stemformulier weer moeten inleveren en zonder stem uit te hebben gebracht het stembureau moeten verlaten. Dat gaat heel ver. De kans bestaat dat iemand in de stress schiet en per ongeluk een verkeerd antwoord geeft. Geef hen de mogelijkheid om vooraf de check in te vullen zodat hun kiesrecht is geborgd, en ook de gezondheid van de stembureauvrijwilliger is beschermd.”

Labels: