Kamer wil 2 miljoen voor VN-gezant godsdienstvrijheid

Kruis onder water.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 11 november 2020 om 07:00

Kamer wil 2 miljoen voor VN-gezant godsdienstvrijheid

Een Kamermeerderheid roept, op initiatief van ChristenUnie en CDA, het kabinet op om 2 miljoen euro uit te trekken voor de ondersteuning van de VN Speciaal Rapporteur voor vrijheid van religie en levensovertuiging. Wereldwijd neemt de onvrijheid toe. Volgens de partijen maakt dat de VN-gezant hard nodig. ChristenUnie en CDA willen dat de 2 miljoen extra wordt toegekend aan het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten, waar de Speciaal Rapporteur onder valt. De motie, die wordt ingediend bij de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken, kan in ieder geval rekenen op de steun van VVD en D66.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind: “De VN-gezant speelt een belangrijke rol in het bevorderen van geloofsvrijheid. En dat is hard nodig: wereldwijd staat godsdienstvrijheid onder druk. In Iran zijn bekeerlingen hun leven niet zeker. In Pakistan zitten christenen onterecht in de dodencel en in Noord-Korea worden ze blootgesteld aan de gruwelijkste folteringen. Tijdens de pandemie zien we dat christenen zelfs extra worden achtergesteld, door hen bijvoorbeeld te onthouden van overheidshulp. Dit is onbestaanbaar. We moeten opkomen voor hen die worden vervolgd vanwege hun geloof, waar ook ter wereld.”

CDA-Kamerlid Martijn van Helvert: ”We mogen niet wennen aan berichten over christenvervolging. Er moet actie komen. Daarom willen wij bijdragen aan een betere ondersteuning van de VN-gezant voor vrijheid en religie. De vraag wat we kunnen doen, ligt breder. Ook de maatschappij heeft een belangrijke rol om de nijpende situatie waarin Christenen wereldwijd verkeren aan te pakken.”

Labels: ,