ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over zingen in groepsverband

david-beale-gOsGgt4olNs-unsplash.jpg
CU logo onder elkaar blauw carladikfaber2018
Door Webredactie, Carla Dik-Faber op 24 november 2020 om 13:30

ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over zingen in groepsverband

Onlangs heeft het kabinet op advies van het OMT het zingen in groepsverband verboden voor iedereen vanaf 13 jaar. Omdat dit niet genoemd werd in de persconferentie en ook in de brief aan de Tweede Kamer niet duidelijk werd uitgelegd, kwamen er vanuit de koorwereld veel vragen. De fractie van de ChristenUnie vraagt daarom aan minister De Jonge om een toelichting doormiddel van schriftelijke vragen. 

Schriftelijke vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over zingen in groepsverband

  1. Op basis van welke informatie en onderzoeken wordt zingen in groepsverband voor iedereen ouder vanaf 13 jaar verboden? 
  2. Op basis van welke gegevens of afwegingen wordt er een onderscheid gemaakt tussen professionele koren, zingen in een religieuze context of bij een betoging enerzijds en zingen in groepsverband in elke andere context vanaf 13 jaar anderzijds?
  3. Kunt u nader toelichten waarom nu ook jongeren tussen 13 en 18 jaar niet meer mogen zingen in groepsverband? Kunt u toelichten welke afwegingen hierbij zijn gemaakt, aangezien de continuïteit van onderwijs en het onderhouden van sociale contacten voor deze groep heel belangrijk is? Bent u bereid nader advies het aan het OMT te vragen over het zingen in groepsverband voor jongeren tussen 13 en 18 jaar?
  4. Bent u het met de zangkoren en dirigenten eens dat de communicatie over dit besluit niet zorgvuldig is verlopen, omdat de regering niet in een kamerbrief of persconferentie expliciet heeft gecommuniceerd over dit verbod? Bent u bereid hierover alsnog het gesprek over aan te gaan met vertegenwoordigers van koren en dirigenten? 
  5. Kunt u toelichten welke financiële compensaties professionele dirigenten kunnen aanvragen nu zij hun beroep niet of nauwelijks kunnen uitvoeren omdat zij veelal amateurkoren begeleiden?
  6. Bent u bereid bij volgende maatregelen die betrekking hebben op koren in (voor)overleg te treden met korenorganisaties, bijvoorbeeld verenigd in het koornetwerk Nederland?
  7. Bent u bereid deze vragen voor het volgende coronadebat te beantwoorden?

Labels: