Meer waardering, welzijn en woningen voor ouderen: Waardig Ouder Worden 2.0

VisualWaardigOuderWorden_V1d.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 12 december 2020 om 10:00

Meer waardering, welzijn en woningen voor ouderen: Waardig Ouder Worden 2.0

De ChristenUnie slaat de handen ineen met een brede alliantie van maatschappelijke organisaties. Zij willen dat het volgende kabinet zich extra inzet voor de positie van ouderen in onze samenleving. In het manifest ‘Waardig Ouder Worden 2.0’, dat vandaag gepresenteerd wordt, staan tien voorstellen voor een samenleving waarin ouderen kunnen blijven meedoen en zich gezien en gewaardeerd voelen. Waarin jong en oud niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Waarin ruimte is om te wonen, elkaar te ontmoeten en voor elkaar te zorgen.

Een belangrijk punt in het manifest is dat er 1 miljard euro moet worden uitgetrokken voor de bouw van nieuwe woonvormen voor ouderen. Met dat geld moeten nieuwe, kleinschalige woonvormen worden ontwikkeld om de kloof tussen een eengezinswoning en het verpleeghuis te verkleinen. 

Naast 1 miljard voor de bouw van nieuwe ouderenwoningen, willen de ondertekenende organisaties een “maatschappelijke dialoog met alle generaties” nu “de coronacrisis ervoor heeft gezorgd dat leeftijdsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan”. En er moet een landelijk dekkend aanbod komen van geestelijke verzorging zodat ouderen altijd ergens terecht kunnen met hun zingevingsvragen. De overheid moet bovendien een campagne starten om mensen goed voor te bereiden op hun oude dag.

Het manifest is een vervolg op ‘Waardig Ouder Worden’ van seniorenbond KBO-PCOB, Omroep MAX en de ChristenUnie, dat zij vier jaar geleden presenteerden. Dat manifest werd één-op-één overgenomen in het regeerakkoord van het huidige kabinet. 

In het nieuwe manifest ‘Waardig Ouder Worden 2.0’ stellen we dat er “goede stappen zijn gezet om de zorg voor en het welzijn van ouderen te verbeteren”, maar ook dat er “op verschillende punten echt nog een tandje bij moet. Bijvoorbeeld om voldoende betaalbare woningen te realiseren, om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen en om te zorgen dat ouderen overal in Nederland terecht kunnen met hun levensvragen.”

Labels: