Tijd voor een schuldenvrije generatie

Acceptgiro, internetbankieren.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 9 maart 2021 om 07:00

Tijd voor een schuldenvrije generatie

Voor veel jongeren hangen geldproblemen als een molensteen om de nek. Als je als jongere eenmaal schulden hebt, begint pas echt de ellende. Je stopt met school, raakt dakloos, vereenzaamt of krijgt andere problemen. Om jongeren perspectief te bieden, moet die vicieuze cirkel een halt worden toegeroepen. Daarom nemen we als ChristenUnie vandaag het initiatief voor een breed stembusakkoord rondom het afkopen van schulden, speciaal voor jongeren. We roepen politieke partijen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven op om zich hierbij aan te sluiten en zo samen te werken aan een ‘schuldenvrije generatie’.  

Ons plan is als volgt. We willen de aanpak van het Jongeren Perspectief Fonds, een bewezen succes in bijvoorbeeld Den Haag, breder uitrollen. Vanuit dit fonds kunnen we de schulden van jongeren opkopen. Daarna krijgen jongeren (18-27 jaar) begeleiding naar werk of school, of ondersteuning in het vervolgen daarvan. Dit is nodig, want veel jongeren kunnen geen beroep doen op normale schuldhulpverlening. In dat traject moet je je schuld stukje bij beetje kunnen aflossen, terwijl je als jongere vaak geen inkomen hebt. Je moet namelijk eerst je leven weer op de rit moet krijgen. We willen dat jongeren vooral dáár hun energie in kunnen steken.

Schuldeisers krijgen uit het fonds een bedrag geboden. De jongere kan deze restschuld aan het fonds terugbetalen door te werken, maar het kan ook door een maatschappelijke stage of vrijwilligerswerk. Voor elke jongere wordt dit vastgelegd in een persoonlijk perspectiefplan.

Dit initiatief is, zo blijkt uit de pilots, niet alleen goed voor jongeren, maar ook voor de maatschappij als geheel. Hoge maatschappelijke kosten voor uitkeringen, begeleiding, misgelopen geld van schuldeisers, worden zo bespaard. SchuldenLabNL, de maatschappelijke organisatie die zich voor dit plan inzet, heeft laten zien dat met een bedrag van ca. 2.500 euro een jongere een schone lei kan krijgen. Ofwel: met een eenmalige investering van 30 miljoen euro kunnen we twaalfduizend jongeren helpen. Twaalfduizend veranderde levens. En hoe groter het bedrag, hoe meer jongeren we kunnen ondersteunen.

Het is tijd om, vanuit het politiek, maatschappelijk organisaties en bedrijfsleven, deze jongeren eensgezind de hand te reiken: je staat er niet alleen voor.

In het kabinet heeft de ChristenUnie een eerste begin gemaakt met een stevige schuldenaanpak, nu is het tijd voor de volgende stap. We roepen alle partijen op om met ons mee te doen, zodat het volgend kabinet gelijk werk kan gaan maken van een groot schuldenfonds. Van zo’n goede start hebben de jongeren hun heel leven lang profijt.

Het is tijd om te investeren in een schuldenvrije generatie. Voor de jongeren en voor de rest van de samenleving.

 

Labels: