Ondernemers zijn van onschatbare waarde

Mensgerichte economie.jpg
eppobruins2018
Door Eppo Bruins op 13 maart 2021 om 09:49

Ondernemers zijn van onschatbare waarde

Het was een kille winter. Anders dan anders. Lege winkelstraten. Kappers en rij-instructeurs die hun werk niet mochten doen. Restaurants en andere horeca zonder mensen en zonder gezelligheid. Juist in deze tijd beseffen dat ondernemers van onschatbare waarde voor ons land zijn. Ze dragen bij aan ons verdienvermogen. Maar dat niet alleen. Ze zijn het sociaal weefsel van de samenleving. Mannen en vrouwen die hun hart en ziel steken in hun bedrijf én in de volgende generaties. Het zijn mensen met een sociaal hart, die jongeren – ook in deze tijd – een steuntje in de rug geven.

Tegelijkertijd weten we dat ondernemers jongeren ook nodig hebben: in veel sectoren is een groot tekort aan arbeidskrachten. En jongeren brengen innovatieve ideeën mee naar binnen. Daarom stelden we onszelf de vraag: hoe kunnen we jongeren en ondernemers dichter bij elkaar brengen?

Met die vraag hebben we in de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met ondernemers die een warm hart voor jongeren hebben. Dat heeft geresulteerd in het manifest dat we vandaag presenteren met tien concrete voorstellen voor meer verbinding tussen jongeren en ondernemers.

We willen dat jongeren al tijdens de middelbare schooltijd bedrijven bezoeken en meelopen met lokale ondernemers. We pleiten voor lokale business coaches voor mbo-studenten die hun eigen bedrijf willen opzetten.  Het manifest is er voor de ondernemer die leerwerkbedrijf wil worden, maar die aanloopt tegen de administratieve rompslomp. Voor de ondernemer die ervaringen wil delen op scholen, maar in zijn gastdocentschap te maken heeft met belemmeringen.

Het volledige manifest is hier te vinden. Zo willen we de positie van ondernemers én jongeren blijven verbeteren.

Onze plannen voor jongeren zijn bekend geworden onder de naam Coalitie-Y. Maar de fractie van de ChristenUnie heeft in de afgelopen jaren ook voor ondernemers niet stilgezeten. De vennootschapsbelasting is gedaald, er is geld gekomen voor regionaal ondernemerschap, we hebben aandacht gevraagd voor ondernemers met een sociaal hart, onder meer met de initiatiefnota ‘Ondernemen met een Maatschappelijke Missie’, met als resultaat een wetsvoorstel voor betere (h)erkenning van maatschappelijke ondernemers.

En zo gaan we ook de komende periode in. Met concrete plannen, zoals het MKB-vriendelijker maken van aanbestedingsnormen en het herintroduceren van kleine innovatieregelingen. En met dit manifest Jongeren & Ondernemers, dat wij vandaag presenteren. De ChristenUnie kandidatenlijst toont kandidaten die bewezen hebben een groot hart te hebben voor ondernemers. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Alwin te Rietstap (nr. 17) of Bert Tijhof (nr. 13), die beiden als wethouder opkomen voor ondernemerschap, vakmanschap innovatie en bereikbaarheid. Of Nico Drost (nr. 8) die al tien jaar zelf ondernemer is, en Simone Kennedy (nr. 12) die al 25 jaar in het ondernemersvak zit.

 Ondernemers zetten zich in voor de toekomst van ons land: voor ons verdienvermogen en voor de bloei van de samenleving. Als ChristenUnie willen we hen daarin versterken. En de plannen die we vandaag presenteren, om ondernemers en jongeren met elkaar te verbinden, dragen daaraan bij. 

Lees hier onze voorstellen!

Manifest Jongeren & Ondernemers.jpeg

Labels: , ,