Elk kind verdient een ontbijt

kinderarmoede.jpg
Don vierkant
Door Don Ceder op 6 juli 2021 om 09:29

Elk kind verdient een ontbijt

Een fatsoenlijk ontbijt, normale schoolspullen, warm water en een goede avondmaaltijd. Het lijkt normaal, het lijkt zo gewoon. Maar de werkelijkheid is anders. Ook in Nederland zijn er nog steeds kinderen die bijvoorbeeld zonder ontbijt naar school moeten. Kinderarmoede, het is één van de onderwerpen die mij nauw aan het hart gaat en die mijn volle aandacht vraagt. Want hoewel Nederland één van de meest welvarende landen is van Europa, groeit op dit moment één op de tien kinderen op in armoede. Kinderarmoede is een stille ramp en vraagt om aandacht en actie.

Daarom presenteer ik vandaag samen met collega Gijs van Dijk van de PvdA een initiatiefwet die de overheid verplicht om zich in te spannen voor minder kinderarmoede. Ons doel is om voor 2030 de kinderarmoede in Nederland minimaal te halveren ten opzichte van 2018. Uiteindelijk is het streven uiteraard dat kinderarmoede gereduceerd wordt naar nul. Door de halvering van de kinderarmoede per wet vast te leggen moet de overheid zich maximaal inspannen voor minder kinderarmoede. Daarnaast willen we dat het kabinet elk jaar laat zien wat ze doen om armoede tegen te gaan. Dat stelt ons ook in de gelegenheid om sowieso elk jaar aandacht te hebben voor kinderarmoede. Zo kunnen we nauwlettend in de gaten houden of het staande beleid ook daadwerkelijk effect heeft óf dat er meer actie nodig is. 

Ieder kind moet zonder armoede kunnen opgroeien. Daarom spreken wij vandaag ons uit en verplichten we zo de overheid om alles op alles te zetten om kinderarmoede terug te dringen. Het zijn soms kleine stapjes maar door het nu wettelijk te verplichten hoop ik dat ook een nieuw kabinet hier voldoende aandacht voor heeft. Zodat geen kind in Nederland een fatsoenlijk ontbijt, normale schoolspullen, warm water en een goede avondmaaltijd hoeft te missen.

Labels: ,