Veel steun ChristenUnie-leden voor onderhandelingen, ‘klimaat’ meest genoemd als prioriteit

Gert-Jan Segers op Binnenhof voor de microfoon met mensen in de achtergrond_DSC_2856.JPG
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 6 oktober 2021 om 10:40

Veel steun ChristenUnie-leden voor onderhandelingen, ‘klimaat’ meest genoemd als prioriteit

Het is onder de huidige omstandigheden goed dat de ChristenUnie bereid is deel te nemen aan onderhandelingen met VVD, CDA en D66. Dat is de uitkomst van een flitspeiling van de ChristenUnie onder haar leden. Op de vraag aan welke drie onderwerpen de ChristenUnie prioriteit moet geven tijdens de onderhandelingen, wordt het thema ‘klimaat’ het meest genoemd.

21.372 leden kregen een uitnodiging voor de flitspeiling, die uiteindelijk door 8.096 leden werd ingevuld (bijna 38%). De flitspeiling werd gehouden van donderdagavond 30 september tot dinsdagochtend 5 oktober.

Leden werden gevraagd om op een schaal van 1 tot 10 aan te geven in hoeverre zij het eens zijn met de stelling dat de ChristenUnie onder de huidige omstandigheden bereid is om deel te nemen aan de onderhandelingen. 79% procent van de leden gaf op deze stelling een 7 of hoger. Ruim een derde van de respondenten was het helemaal eens met de stelling en gaf een 10. Circa één op de twintig respondenten was helemaal oneens met de stelling.

Eindstand Flitspeiling formatie 2021


Prioriteiten voor de onderhandelingen volgens de leden
Daarnaast werd aan leden gevraagd welke drie onderwerpen prioriteit moeten krijgen tijdens de onderhandelingen. De meest genoemde prioriteiten houden verband met klimaat, duurzaamheid en milieu. Bijna twee derde van de respondenten die een thema hebben opgegeven noemde dit thema. Ruim een derde noemde volkshuisvesting en wonen als belangrijk thema.

In de top van de veel genoemde thema’s staan verder prioriteiten die verband houden met de zorg, medisch-ethische onderwerpen, asiel en migratie en (de vrijheid van) onderwijs. Ook het herzien van het belastingstelsel, het recht doen aan gedupeerden van de toeslagenaffaire en het werken aan en rechtvaardige overheid worden vaak genoemd, net als landbouw en de bestrijding van armoede.

Labels: