Maak een einde aan afvalbergen van tablets en telefoons

Smartphones
05 Pieter Grinwis.jpg
Door Pieter Grinwis op 3 november 2021 om 09:12

Maak een einde aan afvalbergen van tablets en telefoons

Iedere product moet te repareren en te recyclen zijn. Dat is mijn ideaal. Het is al eeuwenlang volkomen normaal dat als iets stuk is het gerepareerd wordt. Schoenmakers, fietsenmakers en automonteurs doen dit nog dagelijks. Maar helaas is dat lang niet overal meer de norm. Probeer maar eens een batterij te vervangen van je iPhone. Dat is een gigantisch gepriegel, laat staan als er iets anders kapot is. Dat kan echt anders. Ik pleit daarom voor een ‘recht op reparatie.

Ik doe een aantal concrete voorstellen die consumenten helpen en de hoeveelheid afval verminderen. Bij een bezoek aan afvalverwerkingsbedrijf Renewi schrok ik van de bergen afval met elektronische apparaten en van de problemen die dat geeft. Vaak zitten de batterijen er nog in met brandgevaar tot gevolg. Bovendien zijn veel gelijmde producten lastig uit elkaar te halen voor reparatie of recycling.

Wat mij betreft wordt de norm: reparatie of hergebruik en als dat echt niet meer kan dan moeten we zorgen dat recycling of zelfs upcyclen van producten altijd kan. Om klimaatneutraal te worden, moet niet alleen de energievoorziening groen worden, maar ook onze economie circulair. Op dit moment zijn te veel apparaten, zoals tablets of mobiele telefoons, zo ontworpen dat het technisch lastig is ze te repareren en te recyclen. Het jaagt consumenten op kosten, de afvalberg groeit enorm en we gebruiken onnodig grondstoffen.

Nabijgelegen landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Oostenrijk willen het 'recht op reparatie' concreet afdwingen, terwijl de Nederlandse aanpak beperkt blijft tot een subsidie links en rechts.. Afvalverwerkers lopen op hun beurt aan tegen problemen bij recycling, omdat bijvoorbeeld batterijen en accu´s lastig te verwijderen zijn. Het resultaat is dat we door het gebruik van nieuwe grondstoffen het milieu en klimaat onnodig belasten.

Mijn voorstellen:

  • Nederland gaat zich sterk maken voor een Europese verordening die ontwerpeisen stelt aan de repareerbaarheid en recyclebaarheid  van smartphones en laptops.
  • Er komt een nationaal expertteam dat nieuwe producten onafhankelijk beoordeelt op repareerbaarheid en bedrijven adviezen geeft over verbetermogelijkheden.
  • We gaan consumenten beter informeren over de repareerbaarheid van producten. Naar Frans voorbeeld voeren we in Nederland een repareerbaarheidsscore in waarmee een bewuste afweging makkelijker wordt.

Met deze voorstellen zetten we een paar eerste stapjes naar een wereld waarin we zorgvuldig omgaan met onze grondstoffen en gaan we verspilling tegen. Zo zorgen we voor een schoner milieu, minder belasting van het klimaat door circulariteit én zijn er minder kosten voor consumenten die hun producten kunnen laten herstellen.

Labels: , , ,