Berichten geschreven door Pieter Grinwis

 1. Tweede Kamer zetels.jpg
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 27 februari 2024

  Labels:

 2. Tweede Kamer zetels.jpg
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 26 februari 2024

  Labels:

 3. Tweede Kamer zetels.jpg
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 26 februari 2024

  Labels:

 4. Tweede Kamer zetels.jpg
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 26 februari 2024

  Labels:

 5. Zetels Tweede Kamer.jpg
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 13 december 2023

  In debat over verkiezingsuitslag en advies verkenner

  Om te beginnen bij dit debat over de verkiezingsuitslag, stemt het me dankbaar hier te mogen staan, na vrije democratische verkiezingen in een vrij land, gekozen om ons volk te mogen vertegenwoordigen, wetten te kunnen maken en de regering te zullen controleren. Onze kleine, maar fijne ChristenUnie-fractie met enkelen, een aantal fracties in dit huis met velen, maar alle 150 met dezelfde verantwoordelijkheid, een week geleden door ieder individueel bekrachtigd met de eed of belofte van trouw aan de Grondwet. Daar hebben we ons dus aan te houden, maar naar het schijnt is er een soort tussenronde van wel anderhalve maand voor nodig om dat vast te stellen. Daarover zo meteen meer.

  Lees meer over "In debat over verkiezingsuitslag en advies verkenner"
 6. Incasso-industrie
  05 Pieter Grinwis.jpg CU logo onder elkaar blauw
  Door Pieter Grinwis, Webredactie op 8 november 2023

  Armoede met 60% omlaag in plannen ChristenUnie

  De plannen van de ChristenUnie leiden tot een verlaging van de armoede met maar liefst 60%, het meest van alle partijen. Bovendien gaan gezinnen én alleenstaanden er fors op vooruit. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde doorrekeningen van het verkiezingsprogramma door het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

  Lees meer over "Armoede met 60% omlaag in plannen ChristenUnie"

  Labels: , ,

 7. Klein bedrijfje.jpg
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 27 oktober 2023

  Meerderheid steunt plan ChristenUnie: Behoud giftenaftrek voor MKB-bedrijven*

  De giftenaftrek in de winstbelasting, waar vooral MKB-bedrijven gebruik van maken, moet behouden blijven. Dat is het voorstel van Kamerlid Pieter Grinwis (ChristenUnie) en een meerderheid van de Kamer steunde donderdagnacht het voorstel.

  Lees meer over "Meerderheid steunt plan ChristenUnie: Behoud giftenaftrek voor MKB-bedrijven*"
 8. Akkerbouw.jpg
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 13 oktober 2023

  De ChristenUnie en glyfosaat

  We krijgen als fractie veel vragen over de keuze van de minister van LNV om namens Nederland zich te onthouden van stemmen bij de verlenging van de goedkeuring van het bestrijdingsmiddel glyfosaat. Eerder heeft de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie een motie gesteund die de minister opriep om tegen een verlenging van 10 jaar te stemmen in Europa. Wat is er precies gebeurd?

  Lees meer over "De ChristenUnie en glyfosaat"
 9. Polder
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 20 juni 2023

  Reactie Pieter Grinwis op het opstappen van LTO bij de landbouwakkoordonderhandelingen

  “Vanavond stapte LTO helaas uit de onderhandelingen voor het landbouwakkoord. Daarmee lijkt de route afgesloten naar het akkoord, dat Sjaak van der Tak (voorzitter LTO) zelf als eerste opperde, en dat door Johan Remkes vervolgens werd aanbevolen. Daarmee laat LTO een gouden kans liggen om met een ultieme krachtsinspanning in de ooit befaamde Nederlandse polder samen te zoeken naar oplossingen voor problemen, die niet van gisteren zijn en die morgen niet weg zijn. De zorg voor toekomst voor agrarische gezinsbedrijven, ons platteland, klimaat, natuur en water bindt ons samen en moet samenbindend worden opgepakt. De ChristenUnie-fractie betreurt dan ook zeer dat de onderhandelingen over een polderakkoord niet succesvol zijn afgerond.”

  Lees meer over "Reactie Pieter Grinwis op het opstappen van LTO bij de landbouwakkoordonderhandelingen"
 10. Rijtjeshuis.jpg
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 2 maart 2023

  Help, onze groene energie voor 2023 is alweer op

  Het jaar 2023 is nog maar net twee maanden onderweg, of het is alweer Green Energy Day. Alle groene energie die we dit jaar produceren, is vandaag alweer ‘op’. Dat betekent dat de rest van het jaar alles per saldo op fossiele energie draait en we de rest van het jaar dus roofbouw op Gods schepping plegen. Er is kortom nog heel veel werk te verzetten om van onze fossiele verslaving af te komen, recht te doen aan de zorg voor ons ‘gemeenschappelijk huis’ en ervoor te zorgen dat Green Energy Day niet op 2 maart, maar op 31 december valt. 

  Lees meer over "Help, onze groene energie voor 2023 is alweer op"