Armoede en schulden

Armoede en Schulden.jpg
Don vierkant
Door Don Ceder op 15 december 2021 om 13:14

Armoede en schulden

Mensen die in armoede leven of met schulden kampen, komen daar vaak niet meer uit. De inzet om hen meer perspectief te bieden op een armoede- en schuldenvrij leven wordt vergroot. Uitkeringen gaan omhoog, kinderarmoede moet worden gehalveerd en het sociaal minimum wordt steeds opnieuw bijgesteld. Schuldhulp wordt verbeterd, de toegang daartoe vergroot en er komt meer inzet op preventie. Er komt extra geld beschikbaar voor de aanpak van armoede en schulden.

 • Er komt een wettelijk minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek, zodat helder is wat je per uur minimaal verdient. Voor mensen met een 40-urige werkweek op het minimumloon betekent dit een forse vooruitgang.
 • Het minimumloon wordt met 7,5 procent verhoogd en door behoud van de koppeling met de meeste uitkeringen gaan daarmee ook de uitkeringen omhoog.
 • Als onderdeel van armoedebestrijding in kwetsbare wijken door gemeenten komt er een rijke schooldag. Scholen in deze wijken bieden leerlingen bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, sport en cultuur in samenwerking met plaatselijke verenigingen en bibliotheken.
 • De sociale zekerheid moet eerlijker en een echt bestaansminimum bieden waarvan je kunt rondkomen. Daarom wordt iedere vier jaar vastgesteld of het sociaal minimum toereikend is om van te leven en mee te doen in de samenleving.

 • In totaal wordt €500 miljoen per jaar uitgetrokken voor het hervormen van de arbeidsmarkt, begeleiding naar werk en het aanpakken van armoede en schulden.
 • Huizen worden sneller, slimmer en socialer geïsoleerd. Te beginnen met de slechtst geïsoleerde huizen waar mensen met de laagste inkomens wonen. Er wordt tot 2030 3,35 miljard euro extra geïnvesteerd in een Nationaal Isolatie Programma (een ChristenUnie-initiatief).

 • De sociale huur voor mensen met een laag inkomen wordt verlaagd.
 • Er worden veel meer betaalbare huurwoningen gebouwd. De verhuurderheffing voor woningbouwcoöperaties wordt afgeschaft om dit mogelijk te maken. Hier trekt het kabinet jaarlijks 1,7 miljard voor uit.
 • Het wordt makkelijker om een schuldregeling te treffen zodat probleemschulden sneller worden opgelost.
 • Meer mensen krijgen toegang tot de schuldsanering en de trajecten voor schuldsanering worden korter. Zo krijgen mensen sneller zicht op een schone lei en kunnen ze sneller een nare periode van schulden afsluiten.

 • We verruimen de bijverdiengrenzen in de Participatiewet. Zo raken mensen niet direct het recht op een uitkering of een voorziening kwijt als ze wat spaargeld hebt.
 • De praktijk waarin schulden worden doorverkocht aan hardvochtige schuldeisers wordt aangepakt.
 • Er komen strengere eisen voor beschermingsbewindvoerders.
 • Er komt een maximum voor verhogingen, rente- en incassokosten.
 • De overheidsincasso wordt beter, verantwoorder en met meer oog voor de menselijke maat.
 • Er komt meer aandacht voor financiële educatie, preventie en vroegsignalering van schulden.
 • Gemeenten gaan Iaaggeletterdheid aanpakken, wat vaak een rol speelt bij schulden.

< Klik hier om terug te gaan naar het overzicht

Labels: