Jongeren

Wonen.jpg
01 Gert-Jan Segers.jpg
Door Gert-Jan Segers op 15 december 2021 om 12:41

Jongeren

Corona, prestatiedruk, een tekort aan betaalbare woningen en steeds minder vaste contracten op de arbeidsmarkt maken het voor jongeren een onzekere tijd. Daarom komt er weer een basisbeurs, meer zekerheid op de arbeidsmarkt en wordt er veel meer gebouwd voor onder meer starters. Veel voorstellen van Coalitie Y, een initiatief van de ChristenUnie, staan nu in het coalitieakkoord.

 • Er komt per 2023/2024 weer een basisbeurs voor alle studenten en een inkomensafhankelijke aanvullende beurs.
 • Studenten die geen recht hadden op een basisbeurs krijgen een tegemoetkoming: óf een korting op de studieschuld, óf een studievoucher.

 • Er komt een pact tussen overheid, onderwijs en bedrijven om voor elke mbo-student een stageplek met passende vergoeding te realiseren.
 • Jongeren worden actief betrokken bij het klimaatbeleid. Door de CO2-uitstoot fors terug te dringen en de doelen van Parijs te halen, blijft de aarde leefbaar voor volgende generaties.
 • Bij relevante wetgeving wordt een generatietoets uitgevoerd om de gevolgen voor volgende generaties in kaart gebracht.
 • Er komt minder verschil tussen vaste banen en flexibele banen zodat ook jongeren meer zekerheid hebben over hun werk en inkomen.

 • Het minimumloon wordt verhoogd.
 • De leeftijdsgrens in de huurtoeslag wordt verlaagd van 23 naar 21 jaar.
 • Met het oog op de acute tekorten aan woningen voor studenten wordt er meer gebouwd voor studenten en starters.
 • Starten in een sociale huurwoning wordt weer bereikbaar voor jongeren. Daarnaast worden jongeren geholpen bij het kopen van een eerste huis.
 • Er komen woonplekken waar jongeren en ouderen betaalbaar samen kunnen leven (zoals in ons manifest ‘waardig ouder worden’).
 • Er worden jaarlijks ca 100.000 nieuwe woningen gebouwd waarvan minstens twee derde betaalbare huur- en koopwoningen zijn.
 • Voor starters telt bij het aanvragen van een hypotheek de actuele stand van de studieschuld mee (en dus niet langer de oorspronkelijke schuld, ook als die deels was afgelost).

 • De maatschappelijke diensttijd wordt verder uitgebouwd, zodat jongeren zich via (maatschappelijke) projecten (bijvoorbeeld rondom zorg, welzijn, defensie en natuur) inzetten voor de samenleving en nieuwe vaardigheden ontwikkelen
 • Het Preventieakkoord wordt uitgebreid met mentale weerbaarheid, waardoor er meer aandacht komt voor de mentale gezondheid van onze jongeren.
 • Er komt jaarlijks 25 miljoen euro bij voor sport en bewegen.
 • Er wordt geïnvesteerd in goede jeugdzorg voor jongeren die vastlopen.

< Klik hier om terug te gaan naar het overzicht

 

Labels: