Medische ethiek

Medische ethiek.jpg
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 15 december 2021 om 12:55

Medische ethiek

Rond medische ethiek zijn de verschillen in de coalitie groot. Het kabinet komt niet met nieuwe wetten over abortus, euthanasie of embryokweek, maar verschillen zullen blijken in debatten over initiatiefwetten. Het kabinet krijgt de opdracht mee om het aantal abortussen te verlagen, de zorg voor vrouw en kind te verbeteren en ‘waardig ouder worden’ voort te zetten.

 • Het kabinet zet zich in om het aantal onbedoelde zwangerschappen en (herhaalde) abortussen te verminderen.
 • We verbeteren het inzicht in redenen voor abortus, om effectief beleid te kunnen voeren om deze redenen weg te nemen.
 • We verbeteren de nazorg na onder meer een zwangerschapsafbreking.
 • Anticonceptie wordt gratis en toegankelijk voor kwetsbare groepen.
 • De rol van de huisarts rondom de zwangerschap wordt versterkt, ten bate van vrouwen in een kwetsbare situatie.
 • Het programma ‘Kansrijke Start’ (voor vrouwen en pasgeborenen in de eerste 1000 dagen) wordt in iedere gemeente ingevoerd.
 • Waardig ouder worden (het initiatief van onder meer de ChristenUnie om te voorkomen dat mensen hun leven als ‘voltooid’ ervaren) en de maatschappelijke coalitie  een tegen eenzaamheid worden voortgezet.
 • De ontmoeting tussen jongeren en ouderen wordt versterkt, mede door jaarlijks ruim 100 miljoen extra te investeren in de maatschappelijke diensttijd.
 • Het levenseinde wordt eerder en beter bespreekbaar gemaakt in de spreekkamer (advance care planning) door de deskundigheid van artsen te versterken.
 • Er komt de komende vijf jaar in totaal 150 miljoen euro extra voor palliatieve zorg, bijvoorbeeld voor hospices.
 • De ChristenUnie is geen voorstander van de initiatiefwetsvoorstellen over voltooid leven, de abortuspil bij de huisarts en de beraadtermijn. Het komt mede op onze inzet in het politieke en maatschappelijke debat aan of deze voorstellen wel of geen meerderheid zullen halen.

< Klik hier om terug te gaan naar het overzicht

 

Labels: