Ouderen

Ouderen.jpg
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 15 december 2021 om 12:39

Ouderen

Dit kabinet zet stevige stappen om de zorg voor en het welzijn van onze ouderen te verbeteren. Waardig ouder wordenwordt doorgezet, de ontmoeting tussen jong en oud versterkt en eenzaamheid gaan we tegen. Ook komen er meer woningen voor ouderen. Want juist nu steeds meer Nederlanders ouder worden, willen we dat er een zorgzame samenleving is en blijft.

 • Waardig ouder worden (het initiatief van onder meer de ChristenUnie om te voorkomen dat mensen hun leven als ‘voltooid’ ervaren) wordt voortgezet.
  • Er komt de komende vijf jaar in totaal 150 miljoen euro extra voor palliatieve zorg, bijvoorbeeld voor hospices.
  • De maatschappelijke coalitie ‘een tegen eenzaamheid’wordt versterkt.
  • De ontmoeting tussen jongeren en ouderen wordt bevordert. Dit kabinet trekt 100 miljoen extra uit voor de maatschappelijke diensttijd.
  • Het levenseinde wordt eerder en beter bespreekbaar gemaakt in de spreekkamer (advance care planning) door de deskundigheid van artsen te versterken.
  • Er wordt meer gebouwd voor senioren. En er komen woonplekken waar ouderen betaalbaar samen kunnen leven bijvoorbeeld in Knarrenhofjes (zoals in ons manifest Waardig ouder worden). Hier wordt 300 miljoen voor uitgetrokken.
 • Gemeenten moeten mogelijk kwetsbare ouderen eerder in beeld hebben. Door bijvoorbeeld valpreventie moeten ze gezond ouder kunnen worden in de eigen omgeving.
 • Het pensioenakkoord wordt uitgevoerd, om te zorgen voor een goed pensioen voor ouderen. In het nieuwe pensioenstelsel komt er meer ruimte voor het verhogen van de pensioenen.
 • De belasting op spaargeld (box 3) gaat op basis van wettelijk rendement geheven worden. De vrijstelling gaat omhoog van € 50.000 naar € 80.000. En om ook de koopkracht van ouderen met een klein inkomen op peil te houden, gaat de ouderenkorting omhoog.

< Klik hier om terug te gaan naar het overzicht

 

Labels: